Kế hoạch về việc thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE/F

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /2015/CV/KT-QH Hà nội, ngày 9 tháng 9  năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện đồ án Tổng hợp lớp 56KDE – 56KDF

                                  Kính gửi: – Bộ môn Kiến trúc dân dụng,

                                                  Bộ môn Kiến trúc công nghiệp,

                                                  Bộ môn Lý thuyết & lịch sử Kiến trúc

Ban chủ nhiệm Khoa KT&QH thông báo kế hoạch thực hiện đồ án Tổng hợp của lớp 55KDCLC như sau:

Continue reading

Danh sách phân đồ án tổng hợp sinh viên các lớp 56KDE/F

GV HỌ VÀ TÊN Liên lạc Lớp Tên SV đăng ký
1 TS Nguyễn Cao Lãnh 56KDF Hà Xuân Đông
0913541639 56KDF Hoàng Văn Nhân
caolanhdhxd@yahoo.com 56KDF Nguyễn Sơn Tùng
2 ThS Tạ Quỳnh Hoa 0983280775
hoatq@nuce.edu.vn
56KDF Tạ Thúy Hồng
3 TS Phạm Đình Tuyển 56KDE Nguyễn Doãn Việt Hải
0903413495 56KDE Nguyễn Thị Sim
4 ThS Nguyễn Lan Phương 56KDE Phạm Thị Kiều Trang
0913530567 56KDF Nguyễn Lưu Phong
phuongnl@hotmail.com 56KDF Phạm Đức Trường
5 ThS Nguyễn Ngọc Anh 0903433342 56KDE Phạm Công Dinh
archnguyenngocanh@gmail.com 56KDE Lê Đăng Vũ
6 PGS.TS Nguyễn Nam 56KDF Trịnh Xuân Uyên
0982750980 56KDF Vũ Đức Dũng
nguyenncn@gmail.com 56KDE Hoàng Phan Nhật Dương
7 ThS Doãn Thế Trung 56KDE Nguyễn Văn Huỳnh
56KDE An Thị Thanh Nhàn
0904164021 56KDE Nguyễn Hương Giang
doantrung2007@gmail.com 56KDF Vũ Văn Long
56KDF Nguyễn Việt Anh
8 ThS Nguyễn Đức Vinh 56KDF Đinh Tuấn Hải
0983536065 56KDE Nguyễn Quốc Vương Anh
vinhcttv@yahoo.com 56KDE Nguyễn Bá Kiên
56KDF Nguyễn Mạnh Hùng
9 TS Nguyễn Quang Minh 56KDF Bùi Trung Kiên
01223229483 56KDE Đặng Nam Hưng
ktsquangminh@yahoo.com 56KDF Lý Việt Trung
10 TS Nguyễn Việt Huy 56KDF Trần Xuân Vũ
0962738804 56KDF Nguyễn Minh Vũ
huy97k5@gmail.com 56KDF Đặng Đình Tuệ
11 TS Trần Minh Tùng 56KDE Ngô Minh Hoàng
0933264426 56KDF Vũ Thị Phương Thảo
archtmtung@yahoo.com 56KDF Nguyễn Quỳnh Anh
12 ThS Hoàng Thúc Hào 56KDE Đinh Thị Phương Thảo
0913553205 56KDE Nguyễn Quốc Anh
hoangthuchao@gmail.com 56KDF Phạm Thanh Tuấn
56KDF Trần Văn Thuấn
13 ThS Ngô Hà Thanh 0904198074 56KDE Nguyễn Trung Kiên
ngohathanh@gmail.com 56KDE Phạm Ngọc Linh
15 PGS.TS Doãn Minh Khôi 56KDF Nguyễn Nhật Minh
0913502839 56KDE Nguyễn Khắc Nhật
Khoidoanminh@gmail.com 56KDE Thái Bá Quốc
16 PGS.TS Nguyễn Đình Thi   56KDE Dương Cao Tùng
0917169929 56KDE Kiều Đức Dũng
  56KDF Nguyễn Minh Tuấn
nguyendinhthidhxd@gmail.com  56KDF Nguyễn Huy Hoàng
  56KDF Đỗ Anh Dương
17 ThS Nguyễn Mạnh Trí   56KDF Chu Tuấn Minh
0903451088 56KDF Phạm Tuyên
manhtri@gmail.com  56KDE Phạm Thị Thu Trang
18 KTS Đỗ Trọng Hưng 0913224693 56KDF Nguyễn Anh Đức
  56KDF Hoàng Ngọc Anh
19 ThS Trương Ngọc Lân   56KDF Trần Quốc Minh
0912101142 56KDE Dương Đức Nhân
truongngoclan@yahoo.com  56KDE Nguyễn Việt Hoàng
  56KDF Nguyễn Xuân Hiếu
20 TS Nguyễn Văn Đỉnh 0912474529 56KDE Nguyễn Thị Huyền
  56KDE Vũ Bá Thành
21 KTS.Nguyễn Toàn Thắng 0903229908 56KDE Chu Văn Hùng
56KDF Phí Đình Kiên
56KDF Nguyễn Đức Hoàng
22 ThS Lê Lan Hương 0986699698 56KDF Lê Mạnh Tuân
56KDE Đinh Đại Cương

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD55 ĐỢT THÁNG 4/2015

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm tổt nghiệp đợt 4 tại bộ môn.

1.Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 09 tháng 09 năm 2015.

2. Địa đểm theo TB cũ:  P208 – H1

     Địa đểm bảo vệ sơ khảo:  P307 – nhà thí nghiệm

CHÚ Ý: Các bạn sinh viên lưu ý cần đến đầy đủ đúng giờ và đúng phòng. Sinh viên không có mặt đúng lịch sẽ không được chấm bài. Nếu không có điểm sơ khảo sẽ không được bảo vệ chính thức.

LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD55 ĐỢT THÁNG 4/2015

       Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm tổt nghiệp đợt 4 tại bộ môn.

1.Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 09 tháng 09 năm 2015.

2. Địa đểm bảo vệ:  P208 – H1

3. Hình thức bảo vệ: Sinh viên trình bày đồ án trên các bản vẽ khổ A0 trước hội đồng chấm sơ khảo.

Sau khi bảo vệ, SV mang bản vẽ lên VPBM (P509-A1) đóng dấu xác nhận và nộp cho cô Chi (thư ký BM):

– 2 tờ “Phiếu nhận xét thiết kế tốt nghiệp” đã có chữ ký của GVHD (mẫu phiếu nhận xét thiết kế tốt nghiệp các bạn lên VPBM lấy)

– 2 quyển thuyết minh (khổ A3) đính kèm đĩa VCD đã có chữ ký của thầy HD (01quyển nộp lưu tại Bm, 01 quyển các bạn SV nộp cho Khoa Kiến trúc và quy hoạch vào ngày bảo vệ ĐATN)

Trước khi đóng dấu các bản vẽ cần có chữ ký của thầy hướng dẫn. Sẽ có 01 hội đồng chấm sơ khảo. Danh sách hội đồng sẽ được dán ở địa điểm bảo vệ.

4. Yêu cầu khối lượng: Tòan bộ khối lượng của đồ án gồm các bản vẽ Phân tích hiện trạng và ý tưởng, tổng mặt bằng, tất cả các mặt bằng, các mặt cắt (tối thiểu 2 mặt cắt), tất cả các mặt đứng, phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc thể hiện trên tối đa 12 tờ giấy A0. Khối lượng phần kỹ thuật tính riêng.

5. Yêu cầu trình bày: Các bản vẽ phải được trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đúng quy định kỹ thuật, có đầy đủ tên đồ án, tên các hình vẽ, khung tên bản vẽ theo quy định. Khi trình bày trước hội đồng, sinh viên cần đính bản vẽ lên các pa nô cứng.

6. Lưu ý: Các bạn sinh viên cần đến đầy đủ đúng giờ. Sinh viên không có mặt đúng lịch sẽ không được chấm bài. Nếu không có điểm sơ khảo sẽ không được bảo vệ chính thức.

Danh sách sinh viên và các hội đồng như sau:

Hội đồng : 1, ThS Trương Ngọc Lân (Chủ tịch HĐ)
2, GV.KTS. Đỗ Trọng Chung (Ủy viên HĐ)
3, ThS. Nguyễn Mạnh Trí  (Ủy viên HĐ)
4, Th.S Ngô Việt Anh (Thư ký HĐ)
Số TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ PHẦN KỸ THUẬT
1 2058155 Nguyễn Thanh Tùng 55KD2 Khách sạn Hùng Vương – Phú Thọ Nội thất
2 2096455 Nguyễn Hải Quang 55KD3 Khách sạn Sunside – Nam Định Nội thất
3 2082155 Bùi Lâm Tài 55KD3 Tổ hợp nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại Dịch Vọng – Cầu Giấy Nội thất
4 2040555 Lê Huy Tùng 55KD4 Trung tâm bảo trợ xã hội quận Hải An- Hải Phòng Cảnh quan
5 2174454 Lê Huy Trình 54KD3 Khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở Giảng Võ. Nội thất
6 2049654 Lê Ngọc Hải 54KD1 Khách sạn nghỉ dưỡng IMICO – Hạ Long Nội thất
7 2220054 Nguyễn Huy Hưởng 54KD2 Thiết kế nhóm nhà ở xã hội Kiến Hưng – Hà Đông. Nội thất
8 2008954 Bàng Hải Ngọc 54KD5 Thư viện quận Hai Bà Trưng. Nội thất
9 2083052 Phạm Văn Thùy 52KD5 Thư viện tổng hợp nam Hà Nội Nội thất
10 2097855 Lê Văn Hướng 55KD3

Tổng cộng: 10 SV

Kiến trúc sư Liên xô – người đã vẽ cuộc đua vũ trụ

This slideshow requires JavaScript.

Trong cuộc chạy đua không gian trong năm 1950 và 1960, nhiệm vụ thiết kế dáng vẻ ngoài cho tên lửa đẩy của Liên Xô, các phòng thí nghiệm quỹ đạo, tàu con thoi không gian, và kiệt tác khác của kỹ thuật đã được giao vào tay một người phụ nữ; bà  Galina Balashova. Đối với các kiến trúc sư trưởng thành ở giữa một cuộc chạy đua quân sự vào không gian, công việc này cũng là một cơ hội để đem các nguyên tắc của kiến trúc vào nơi mà trước đây các nguyên tắc đó chưa bao giờ tồn tại.

Continue reading

Triển khai Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016

images

Trường Đại học Xây dựng vừa có văn bản số 238 ngày 20 tháng 8 năm 2015 gửi các Khoa, Bộ môn về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015-2016. Tiến độ tóm tắt như sau:

 • Từ ngày 24.08.2015 đến 25.09.2015, thông báo cho sinh viên về đăng ký NCKH tại khoa, bộ môn.
 • Từ ngày 28.09.2015 đến 02.10.2015, các khoa xét duyệt, phân công giáo viên hướng dẫn. Mỗi đề tài 01 giáo viên, mỗi nhóm sinh viên không quá 5 người.
 • Tháng 3.2016 chấm sơ khảo.
 • Tháng 4.2016 chấm chung khảo, nghiệm thu đề tài.
 • Tháng 6.2016 gửi bài xuất sắc đi tham dự Tài năng khoa học trẻ Việt nam 2016.

Các bạn sinh viên có thể tải form đăng ký Đăng kí đề tài NCKH Sinh viên tại đây

Chi tiết thông báo số 238/TB-DHXD-KHCN tại đây

Đồ án tổng hợp khóa 56KD

874183878_dh y te cc

 • Nhiệm vụ: Trường đại học Y tế công cộng (Cơ sở 1)
 • Địa điểm xây dựng: 138 Giảng võ, quận Ba đình, Hà nội.
 • Tổng diện tích xây dựng: khoảng 20.000-25.000 m2 sàn
 • Thời gian thực hiện: Làm việc với giáo viên hướng dẫn từ tuần 1 đến tuần 10. Thể hiện tuần 11-12, nộp bài vào cuối tuần 12. Chi tiết về phương thức chấm bài sẽ được thông báo trên trang web bộ môn.
 • Nhiệm vụ chi tiết download tại đây
 • Hiện trạng khu đất download tại đây.
 • Tài liệu tham khảo : University builders.

Chúc các bạn sinh viên làm bài tốt.