ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 KHÓA 58 HỌC KÌ 1 NĂM 2014

Đồ án cơ sở 1 cho khóa 58KD và QH.

 • Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 1 đến tuần 7.
 • Thể hiện tại nhà tuần 10.
 • Nhiệm vụ thiết kế download tại đây.
 • Hiện trạng khu đất thực hiện download tại đây.
 • Các Quy chuẩn – Tiêu chuẩn tham khảo : 
  • QCXDVN 01-2008 Quy chuẩn quy họach và xây dựng.
  • QCXDVN 01-2002 Tiêu chuẩn tiếp cận cho người tàn tật.
  • QCXDVN 06-2010 An tòan cháy cho nhà và công trình.
  • TCVN 4088-1997 Số liệu khí hậu dùng trong Thiết kế Xây dựng.

Căn nhà số 14 và 15 khu Weissenhofsiedlung – KTS Le Corbusier

This slideshow requires JavaScript.

Công trình hai nhà ở gia đình số 14-15 được Le Corbusier và Pierre Jeanneret thiết kế năm 1927, là một trong số những thể nghiệm sớm nhất cho nguyên tắc Năm điểm của một nền kiến trúc mới. Nằm tại ngọai ô của Stuttgart, căn hộ liền kề này là một phần của dự án Weissenhof-Siedlung, một thể nghiệm phát triển nhà ở và triển lãm cho kiến trúc hiện đại. Như một tiền lệ tiến bộ cho sự ra đời của Phong cách quốc tế, tác phẩm của Le Corbusier ở Stuttgart được xem như một phiên bản quan trọng trong sự phát triển và định hình của phong cách kiến trúc của ông, điều mà sẽ tạo ra cuộc cách mạng kiến trúc thế kỉ 20.

Continue reading

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI LỚP NV18 NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI.

Các bạn sinh viên học lại đồ án tổng hợp lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn chú ý lịch nộp bài như sau:

1. Thời gian nộp: 8h30 sáng thứ 4 ngày 02/7/2014.

2. Địa điểm nộp bài: Văn phòng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc phòng 509 nhà A1 Đại học Xây dựng.

3. Nội dung: Nộp bộ bản vẽ thể hiện toàn bộ khối lương yêu cầu của đồ án trên 7-10 tờ A0.

Các bạn sinh viên chú ý đến nộp đầy đủ ,đúng giờ.

THÔNG BÁO KHẨN: THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA CUỐI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV18 NHÓM THÀY THI

noticeDo thầy Nguyễn Đình Thi đi công tác vắng nên buổi kiểm tra cuối môn của nhóm đồ án tổng hợp học lại lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn sẽ đổi ngày kiểm tra sang 10h00 sáng thứ 2 ngày 30/6/2014 ( Lịch cũ 8h00 sáng thứ 6 ngày 27/6/2014). Rất mong các bạn sinh viên thông cảm điều chỉnh lịch của mình. Nội dung và yêu cầu kiểm tra vẫn giữ nguyên.

THÔNG BÁO VỀ BUỔI KIỂM TRA CUỐI MÔN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV18) NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI HƯỚNG DẪN

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo. Tất cả các bạn sinh viên thuộc nhóm học lại Đồ án tổng hợp lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn cần phải đến dự buổi kiểm tra cuối môn học để xét điều kiện nộp bài.

   Thời gian kiểm tra : 8h00 sáng thứ 6 ngày 27/6/2014.

   Địa điểm : Phòng 509  nhà A1 Đại học Xây dưng.

Các bạn sinh viên cần có mặt đầy đủ, đúng giờ và mang theo toàn bộ khối lượng bản vẽ đã thực hiện.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 54 THÁNG 6-2014

Khoa Kiến trúc Quy hoạch sẽ tổ chức bảo vệ tốt nghiệp chính thức cho sinh viên khóa 54KD vào 8h00 sáng ngày 17 tháng 6 năm 2014 như lịch đã thông báo qua trang web và dán trong bảng thông báo của văn phòng khoa Kiến trúc Quy hoạch. Các bạn sinh viên lưu ý có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Tòan khoa sẽ tổ chức thành 15 hội đồng bảo vệ tại Nhà thí nghiệm và nhà H1. Các sinh viên se được sắp xếp ngẫu nhiên vào các hội đồng khác nhau, có thông báo tại khoa. Các bạn sinh viên cần chú ý  xác định rõ địa điểm hội đồng bảo vệ của mình để tránh nhầm lẫn gậy muộn giờ bảo vệ hoặc không bảo vệ được.

Những bạn sinh viên còn chưa nộp kịp các giấy nhận xét của thầy hướng dẫn phần kiến trúc và kỹ thuật thì có thể giải trình với hội đồng bảo vệ, để được hội đồng chấp nhận nộp trực tiếp cho thư ký các hội đồng.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỈNH SỬA BÀI VÀ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD

Các bạn sinh viên đã bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp 54KD tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc chú ý:

Các bản vẽ chỉnh sửa sau khi bảo vệ sơ khảo phải xin chữ ký của thầy hướng dẫn và lấy lại dấu xác nhận tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc trước ngày 13 tháng 6 năm 2014.

Tất cả các nhận xét của giảng viên hướng dẫn phần kiến trúc và hướng dẫn phần kỹ thuật các bạn phải nộp về bộ môn chậm nhất trong ngày 6 tháng 6. Nếu bạn nào không nộp về để hoàn thiện hồ sơ thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm và trình bày trước hội đồng bảo vệ chính thức.