LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 chiều thứ 3 ngày 4/11/2014

2. Địa điểm: phòng P1, P2, P3, P6 nhà C4.

3. Nội dung:

- Sinh viên trình bày khối lượng làm việc bằng các bản vẽ in trên giấy A0 trước các hội đồng chấm đồ án.

- Danh sách sinh viên tại các hội đồng sẽ thông báo trên trang web bộ môn trong thời gian tới và dán trước cửa các phòng P1,2,3.6 nhà C4 vào ngày bảo vệ.

- Các bạn sinh viên cần có mặt đúng giờ để chuẩn bị bảo vệ. Sinh viên đến muộn hoặc không đến sẽ bị dừng đồ án.

- Khối lượng bản vẽ yêu cầu gồm đầy đủ: tối thiểu 2 mặt cắt, các mặt đứng, toàn bộ các mặt bằng, tổng mặt bằng, các bản phân tích hiện trạng khu đất, các phối cảnh, tiểu cảnh.

- Tất cả các bản vẽ làm trên giấy A0, khối lượng tối đa không quá 12 tờ. Tất cả các bản vẽ khi trình bày trước hội đồng phải căng hoặc dán lên bảng.

- Nghiêm cấm thể hiện âm bản (nét trắng nền đen) hoặc dùng các hình thức media khác.

Chúc các bạn làm bài tốt !

Đồ án Kiến trúc cơ sở 2 khóa 58 năm 2014

Đồ án kiến trúc cơ sở 2 năm 2014 dành cho các lớp 58KD và QH – cập nhật ngày 23.10.2014

 1. Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 11 đến tuần 18.
 2. Thể hiện tại nhà tuần 22
 3. Nhiệm vụ thiết kế download tại đây
 4. Hiện trạng khu đất download tại đây.
 5. Tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở download tại đây
 6. Vị trí khu đất

Một số thay đổi trong đồ án số 2 khóa 58KD-QQ.

 • Chấm tiến độ lần 1 vào tuần thứ 4 của đồ án do giáo viên hướng dẫn của sinh viên chấm.
 • Chấm tiến độ lần 2 vào tuần thứ 7 của đồ án do tất cả các giáo viên hướng dẫn của lớp chấm.
 • Chấm cuối kì như thông lệ. Sinh viên phải nộp kèm theo bài chấm tiến độ lần 2, có chữ kí của giáo viên.
 • Mô hình là bắt buộc trong quá trình làm đồ án, được tối đa 1 điểm.

Chúc các bạn làm đồ án tốt!

vi tri khu dat Các quy chuẩn – tiêu chuẩn tham khảo.

 • QCXDVN 01: 2002, Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng, Bộ Xây dựng 2002.
 • QCXDVN 05:2008/BXD, Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ, Bộ Xây dựng, 2008
 • Tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 0001:2002 Trạm y tế cơ sở – Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Y tế, 2002
 • TCXDVN 4470 : 2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Xây dựng, 2012
 • Nguyễn Đức Thiềm, Kiến trúc nhà công cộng, Nhà xuất bản xây dựng, Hà nội, 2010.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 54KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên khóa 54KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp thuộc bộ môn quản lý. Kế hoạch cụ thể như sau:
1. Thời gian : 8h30 sáng thứ 6 ngày 17/10/2014.
2. Nội dung:
– Kiểm tra khối lượng đã thực hiện gồm
+ Tên đề tài
+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết
+ Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và bản đồ vị trí)
+ Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình.
– Đăng ký phần kỹ thuật. Sinh viên xác định phần kỹ thuật sẽ thực hiện trong đồ án thuộc 1 trong các lĩnh vực sau: Kết cấu, vật lý kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng, nội thất)
Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên làm tốt nghiệp đợt 2 khóa 54KD và khóa cũ tại bộ môn đến kiểm tra tiên độ đầy đủ. Các bản vẽ (trừ phần nhiệm vụ thiết kế) phải được trình bày trên khổ giấy tối thiểu là A3.

DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHOÁ 54KD-QH & KHÓA CŨ NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH

 1. THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN

(TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 22): ngày 29/9/2014 đến ngày 11/01/2015

- Tuần 7 (từ ngày 22/9/2014 đến 27/9/2014) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp + Giao đồ án TN

- Tuần 8 (từ ngày 29/9/2014 đến ngày 4/3/2014): sinh viên làm việc với GVHD theo danh sách phân công  gửi về các bộ môn

- Tuần 10: (từ ngày 13/10/2014 đến 18/10/2014): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM     Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 1:

- Tên đề tài.

- Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch).

- Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng 1/500).

- Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình (với BMDD, LT, CN), sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian (với BMQH, KTCQ).

- Đăng ký phần kỹ thuật cho đồ án (Nội thất, kết cấu, VLKT, CQ, hạ tầng với đề tài công trình- hạ tầng- quy hoạch, Đánh giá tác động môi trường với đề tài Quy hoạch – Công nghiệp).

- Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 2 và điểm chấm sơ khảo.

- Tuần 11 đến hết tuần 15: (từ ngày 20/10/2014 đến 22/11/2014): Sinh viên tiếp tục làm việc với Cán bộ hướng dẫn.

- Tuần 16: (từ ngày 24/11/2014 đến 29/11/2014)  : Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM

Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2:

- Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng,  mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình. Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.

- Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 1 và điểm chấm sơ khảo.

- Tuần 17 đến hết tuần 21: (từ ngày 01/12/2014 đến 03/01/2015): Sinh viên thể hiện đồ án TN.

 1. BẢO VỆ SƠ KHẢO

- Tuần 22 (từ ngày 05/01/2015 đến 10/01/2015): Chấm sơ khảo tại các Bộ môn chuyên ngành.

Lưu ý: Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 cho bộ môn trong ngày bảo vệ sơ khảo.

 1. BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

- Tuần 24 (từ ngày 19/01/2015 đến 24/01/2015): Bảo vệ chính thức Đồ án tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 thuyết minh A3 cho Hội đồng chấm TN trong ngày bảo vệ tốt nghiệp.

Chú ý:

- SV vắng các đợt kiểm tra tiến độ không có lý do chính đáng, BM lập danh sách gửi về Khoa để đình chỉ ĐATN.

- SV tự ý bỏ ĐATN mà không có sự đồng ý của GVHD cũng sẽ bị đình chỉ một năm và chỉ được làm cùng với khóa tiếp theo (không được làm đợt tiếp theo).

- Ngày, giờ, địa điểm cụ thể chấm Sơ khảo và Bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo tại VP Khoa và VP các Bộ môn chuyên ngành.

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2153154 Lên Ngọc Anh 54KD1 Thầy Nguyễn Đình Thi Số ĐT: 0917 169 929
2 2176154 Nguyễn Đức Hiệp 54KD1
3 2035353 Đào Hoàng Sơn 53KD3
4 2018753 Hoàng Bá Trung 53KD4
5 2091353 Nguyễn Thị Thu 53KD4
6 2049753 Phan Việt Vương 53KD5
7 2103554 Mẫn Hồng Dương 54KD3 Thầy Tôn Đại                Số ĐT: 0913 204 477
8 2034754 Cấn Văn Tuyến 54KD6
9 2105853 Nguyễn Như Linh 53KD5 Thầy Đỗ Trọng Chung  Số ĐT: 0916 636 999
10 2099553 Lê Trọng Tấn 53KD5
11 2096653 Trần Trung Hiếu 53KD5
12 2063852 Nguyễn Mạnh Hùng 52KD1
13 2109853 Trịnh Thanh Hưng 54KD6
14 2033253 Đỗ Mai Quốc Anh 53KD7
15 2044553 Trần Ngọc Tân 53KD7 Thầy Trương Ngọc Lân  Số ĐT: 0912 101 142
16 2031453 Nguyễn Huy Hoàng 53KD8
17 2024453 Vũ Việt Công 53KD8
18 2039553 Ngô Trung Kiên 53KD8
19 2127353 Nguyễn Văn Tiến 53KD8
20 2026153 Mai Thu Hương 53KD6

Những tòa nhà kinh ngạc nhất thế giới (chưa được xây dựng)

This slideshow requires JavaScript.

Kỉ niệm ngày Kiến trúc thế giới 6 tháng 10 tới, chúng ta hãy cùng điểm qua những công trình có thể định hình chân trời kiến trúc của tương lai. Từ một sân bay trên nóc đến ý tưởng một nông trại đô thị bền vững. Hãy cùng (tạp chí Inhabitat) điểm qua các công trình của tương lai.

Continue reading

ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC

Do thầy Nguyễn Đình Thi có cuộc họp đột xuất nên nhóm SV học môn ĐỒ ÁN TỔNG HỢPTHỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT  do thầy Thi hướng dẫn sẽ tạm chuyển buổi học như sau ( chỉ riêng tuần này) :

 • Thời gian như lịch hằng tuần: sáng thứ 4 (10/09/2014)
 • Thời gian học tuần này : 8h00 sáng Thứ 5 (11/09/2014)
 • Địa điểm : VPBM (P509-nhà A1- Trường ĐHXD)