Lịch bảo vệ đồ án tổng hợp khoá 51kd

Bộ môn sẽ tổ chức nộp và bảo vệ đồ án tổng hợp cho khoá 51KD vào 8h00 sáng thứ 7 ngày 06-11-2010. Toàn thể bộ môn sẽ chia là 03 hội đồng (xem danh sách trên link kèm theo) —>Danh sach hoi dong DATH K51bmlt -up
Địa điểm cụ thể như sau:
– Hội đồng I tại văn phòng bộ môn 509 A1
– Hội đồng II và Hội đồng III tại phòng thí nghiệm Vật lý kiến trúc -tầng 6 Nhà thí nghiệm(xem sơ đồ kèm theo)
Tất cả các trường hợp đến muộn hoặc không đến sẽ không có điểm
Yêu cầu thể hiện :
-Khổ giấy A0
-Số lượng bản vẽ không quá 10 tờ

Sơ đồ phòng thí nghiệm Vật lý kiến trúc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: