Kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 2 đồ án tốt nghiệp khoá 50 đợt 2- bộ môn LT&LSKT

Bộ môn sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khoá 50KD đợt 2.
1.Thời gian : 15h30 thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2010
2.Địa điểm : Văn phòng Bộ môn LT&LSKT- phòng 509 nhà A1
3.Nội dung kiểm tra:
– Tổng mặt bằng và các mặt bằng sơ phác phương án thiết kế.
– Các mặt đứng, mặt cắt sơ bộ.
– Sơ phác phối cảnh công trình hoặc phối cảnh tổng thể nếu là đồ án quy hoạch.
4.Thành phần : Toàn bộ các bạn sinh viên và thầy hướng dẫn.

5. Phương thức kiểm tra: Kiểm tra chéo, danh sách sẽ dán tại bộ môn vào ngày kiểm tra
Kính đề nghị các thầy và các bạn sinh viên có mặt đầy đủ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: