THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD

Bộ môn LT&LSKT sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 1 Đồ án tốt nghiệp khóa 51KD cho các sinh viên thuộc quản lý của bộ môn. Nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 3 ngày 8/3/2011.
2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT, phòng 509A1
3. Nội dung kiểm tra: đánh giá chất lượng các mặt sau
– Tên đề tài
– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết ( bao gồm các yêu cầu về kiến trúc, quy hoạch, chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ tiêu diện tích chi tiết của các bộ phận chức năng công trình…)
– Sơ phác Tổng mặt bằng, phối cảnh sơ bộ hình khối công trình.
– Thống nhất phân công phần kỹ thuật (thầy hướng dẫn và sinh viên xác định 1 trong các phần : VLKT, hạ tầng, nội thất, kết cấu, cảnh quan để đăng ký với khoa)
4. Thành phần tham gia:
– Tất cả các sinh viên và thầy hướng dẫn thuộc quản lý của bộ môn.
Đề nghị các thầy và các ban sinh viên có mặt đầy đủ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: