THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiên độ lần 2 đồ án tốt nghiệp khoá 51KD cho các sinh viên làm tốt nghiệp dưới sự phụ trách của bộ môn.
1.Thời gian: 14h00 chiều thứ 5 ngày 28/4/2011.
2.Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT , phòng 509A1.
3.Thành phần tham gia: Toàn bộ các bạn sinh viên làm tốt nghiệp dưới sự quản lý của bộ môn và các giáng viên hướng dẫn.
4.Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng đồ án (trừ phần kỹ thuật) trước khi thể hiện chính thức gồm các bản vẽ sơ bộ Tổng mặt bằng, Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh công trình.
Đề nghị các bạn sinh viên và các thầy hướng dẫn đến dự đầy đủ
BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: