LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO KHÓA 51KD- BỘ MÔN LT&LSKT

THỜI GIAN: 8H00 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2011
ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG 501,502,503 H1.
NỘI DUNG:
– SINH VIÊN TRÌNH BÀY TOÀN BỘ KHỐI LƯỢNG ĐỒ ÁN THỂ HIỆN TRÊN 10-12 BẢN VẼ A0 TRƯỚC CÁC HỘI ĐỒNG CỦA BỘ MÔN. SAU KHI BẢO VỆ, BỘ MÔN KÝ , ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN VÀO BẢN VẼ (GẶP THẦY GIANG). DANH SÁCH HỘI ĐỒNG SẼ DÁN TẠI CỬA PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN.
– SINH VIÊN NỘP 01CD VÀ 01 THUYẾT MINH (A3) CHO HỘI ĐỒNG MÀ MÌNH BẢO VỆ.
ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ ĐÚNG GIỜ.
BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: