THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐATN KHÓA 51 ĐỢT 2

KHOA KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH
BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐATN KHÓA 51 ĐỢT 2

Thời gian : 8h30 thứ 5 ngày 22/09/2011
Địa điểm : P509 A1
Nội dung :
– Tên đề tài
– Nhiệm vụ thiết kế
– Bản đồ khu đất
– Sơ phác hình khối và TMB
– Xác định phần kỹ thuật ( không làm phần kết cấu, SV trao đổi với thầy giáo hướng dẫn)
Yêu cầu các bạn SV có mặt đầy đủ, đúng giờ.

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: