DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 52KD – BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc tổ chức 4 hội đồng bảo vệ Đồ án tổng hợp cho sinh viên khoá 52KD thuộc sự quản lý hướng dẫn của bộ môn vào 8h00 thứ 7 ngày 29-10-2011. Danh sách và địa điểm cụ thể của các hội đồng xem tại đây hoi-dong-bao-ve-bmltlskt-dath-2011-20121 sua ngay28-10

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: