THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiếm tra tiến độ lần 2 -Đồ án tốt nhiệp khoá 51KD đợt 2. Thời gian và nội dung kiểm tra như sau:

  1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 5 ngày17-11-2011.
  2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT phòng 509A1
  3. Nội dung:

Sinh viên cần trình bày với thầy kiểm tra toàn bộ khối lượng bản vẽ trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm :

–        Đối với đồ án thiết kế công trình: Tổng mặt bằng, các mặt bằng, các mặt cắt, các mặt đứng, phối cảnh, tiểu cảnh .

–        Đối với đồ án quy hoạch: Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, các bản vẽ công trình kiến trúc lựa chọn thiết kế.

    Đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ. Sinh viên nào vắng mặt sẽ bị đình chỉ làm tốt nghiệp

    Danh sách sinh viên dự kiểm tra tiến độ xem tại đây

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: