KÊ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ kiểm tra tiến độ đợt 1 đồ án tốt nghiệp của các sinh viên khoá 52KD được phân công hướng dẫn tại bộ môn.
Kế hoạch kiểm tra như sau:
1. Thời gian: 09h00 thứ 2 ngày 13 tháng 02 năm 2012
2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT phòng 509-A1
3. Nội dung:
Sinh viên trình bày với thầy giáo kiểm tra các nội dung sau:
– Tên đề tài.
– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết: cáo đầy đủ các chỉ tiêu kiến trúc-quy hoạch (diện tích các phòng chức năng, mật độ, chiều cao, khoảng lùi…)
– Các bản đồ khu đất : gồm bản đồ vị trí, bản đồ lô đất 1/500 (bắt buộc), các bản đồ quy hoạch có liên quan, nếu có.
– Phương án sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình.
– Đăng ký nguyện vọng phần kỹ thuật cho đồ án đã thốn nhất với thầy hướng dẫn( gồm các lĩnh vực: Nội thất, kết cấu công trình, Vật lý kiến trúc, san nền, giao thông, cảnh quan).

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên có mặt đầy đủ đúng giờ. Bộ môn chỉ kểm tra đến 11h00. Quá thời gian trên sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Danh sách sinh viên dự kiểm tra xem dưới đây
DSSV TN K52-LT&LSKT kiem tra tien do dot 1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: