THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD

 

 

Thời gian: Buổi chiều từ 2h – Thứ 2 ngày 19/03/2012. Riêng lớp chất lượng cao học buổi sáng từ 8h

File : Thong bao VE GHI

Lớp Thầy, cô phụ trách

Phòng học

Lớp Thầy, cô phụ trách

Phòng học

55KD1 Nguyễn Bá Minh

44-H2

55KD5 Trương Ngọc Lân 43H2
55KD2 Nguyễn Hồng Hương

44-H2

55KD6 Lương Thị Hiền 43H2
55KD3 Vũ Thị Ngọc Anh

42H2

55QH1 Nguyễn Đình Thi

603-605H1

55KD4 Nguyễn Mạnh Trí

42H2

55QH2 Đỗ Trọng Chung

603-605H1

55CLC Nguyễn Toàn Thắng

904TN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: