THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 CHO KHOÁ 55KD

 

 

Thời gian: Từ 8h đến 16h chủ nhật ngày 15 tháng 04 năm 2012

Dụng cụ cần mang theo: giấy A1, bảng, thước kẻ, bút kim, bút chì, màu…..

Thong bao thiet ke nhanh

Lớp

Thầy, cô phụ trách

Phòng thi

Lớp

Thầy, cô phụ trách

Phòng thi

55KD1 Nguyễn Hồng Hương 105-106H1 55KD5 Trương Ngọc Lân

21-22 H2

55KD2 Đỗ Trọng Chung 107-108H1 55KD6 Lương Thị Hiền

23-24 H2

55KD3 Vũ Thị Ngọc Anh 109-110H1 55CLC Nguyễn Toàn Thắng

27 H2

55KD4 Nguyễn Mạnh Trí 111-112H1
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: