THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI KHÓA 53KD LỚP MỞ THÊM LOP-HL10

CÁC SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 KD NỘP ĐỒ ÁN VÀO 9H00 SÁNG THỨ 2 NGÀY 20-5-2013 TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 509A1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: