LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD53

Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo: 

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa KD53 được bắt đầu vào lúc 8h00 sáng thứ 4 ngày 26/06/2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: