DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 2090053 Vũ Văn Lâm 53KD3 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH          Số ĐT: 0912 474 529  
2 2104151 Lê Hữu Thịnh 51KD6  
           
3 2111053 Nguyễn Văn Hùng 53KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI          Số ĐT: 0917 169 929  
4 2033253 Đỗ Mai Quốc Anh 53KD7  
           
5 2060451 Nguyễn Toàn  Linh 51KD1 Thầy NGUYỄN BÁ MINH            Số ĐT: 0995 893 105  
6 2109250 Nguyễn Thanh Phi 51KD7  
           
7 2084451 Phạm Vũ Trang 51KD6 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG            Số ĐT: 0913 224 693  
8 2089751 Lê Ngọc Thanh 51KD9  
           
9 2121653 Lê Hoài Sơn 53KD6 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG Số ĐT: 0903 229 908  
10 2117153 Dương Văn Phúc 53KD7  

Tổng cộng: 10 sv

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: