THÔNG BÁO LỊCH CHẤM MÔN “ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1”

   Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:

 – Tất cả các lớp 57KD1,2,3,4,5,6,QH tập trung tại sảnh H2 lúc 8h00 sáng Thứ 7 ngày 19/10/2013. Sinh viên mang theo bài đồ án đã thể hiện đầy đủ và phiếu thông qua đồ án có chữ ký của GVHD, Bộ môn sẽ chấm tại chỗ.

Chú ý: Sinh viên nào không có mặt, không có bài, không có giấy thông qua đồ án không có lý do sẽ bị đình chỉ không được chấm. 

 – Các lớp 57 KDE, KDF sẽ chấm tại lớp vào lúc 13h30 Thứ 7 ngày 19/10/2013. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: