DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – TẠI BỘ MÔN LT & LSKT

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP 
1 2176654 NGUYỄN MINH ANH 54KD3
2 2060253 PHẠM ĐÌNH SƠN 53KD1
3 2221054 NGUYỄN KIM DOANH 54KD1
4 2146854 NGUYỄN HÀ DUY 54KD1
5 2079653 NGUYỄN VĂN KHA 53KD2
6 2059453 PHẠM XUÂN LINH 53KD2
7 2186854 NGHIÊM HOÀNG DUY KHÁNH 54KD1
8 2131554 NGUYỄN THỊ THUÝ NGA 54KD2
9 2108054 NGUYỄN TRUNG DŨNG 54KD3
10 2142754 NGUYỄN NGỌC ANH 54KD4
11 2191354 VÕ VĂN ĐÔNG 54KD1
12 2006254 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 54KD1
13 2122854 LÊ VĂN QUANG 54KD2
14 2174354 LÊ THỊ TRANG 54KD3
15 2036052 NGUYỄN TUẤN ANH 52KD7
16 2070454 NGUYỄN HỮU HOÀNG 54KD3
17 2172654 TRẦN VĂN THỊNH 54KD4
18 2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7
19 2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7
20 2044752 ĐÔN MINH QUÂN

53KD4

Tổng cộng : 20 SV

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: