DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 54 – KHOA KT& QH THI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN
1 2072754 HOÀNG TUẤN ANH 54KD1  
2 2219254 PHẠM QUỐC CƯỜNG 54KD1  
3 2114954 PHẠM CÔNG ĐOÀN 54KD2  
4 2112554 ĐOÀN PHÚ HẢI 54KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH
5 2226254 NGUYỄN DUY DẦN   54KD3 ĐT: 0912 474 529
6 2035054 TỪ VĂN HUẤN 54KD4 10 SV
7 2160854 LÊ THỊ HIỀN 54KD4  
8 2183854 LÊ TUẤN MINH 54KD5  
9 2188754 NGUYỄN HUY PHƯƠNG 54KD6  
10 2135354 TRẦN VĂN QUÝ 54KD6  
11 2211854 PHẠM NGỌC LONG 54KD2  
12 2019854 LÃ THỊ KIỀU TRANG 54KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI
13 2003854 NGUYỄN THẾ HẢI 54KD3 ĐT: 0917 169 929
14 2035454 VŨ NGỌC HIẾU 54KD3 07 SV
15 2187754 VÕ THÀNH LUÂN 54KD4  
16 2039354 NGUYỄN VĂN KHỞI 54KD4  
17 2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4  
18 2068654 DƯƠNG THỊ VÂN HÀ 54KD1  
19 2125154 ĐỖ TRỌNG HIẾU 54KD1  
20 2040554 LÊ XUÂN NGỌC 54KD2  
21 2045553 NGUYỄN  VĂN  PHONG 54KD2 Thầy NGUYỄN BÁ MINH
22 2031254 DƯƠNG TIẾN LỢI 54KD3 ĐT: 0995 893 105
23 2123354 DOÃN TRUNG CẢNH 54KD4 08 SV
24 2008954 BÀNG HẢI NGỌC 54KD5  
25 2139154 NGUYỄN QUỐC TOÀN 54KD6  
26 2114354 BÙI ĐỨC HÙNG 54KD1  
27 2136554 TRẦN VĂN HƯNG 54KD2 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG
28 2153154 LÊ NGỌC ÁNH 54KD1 ĐT: 0913 224 693
29 2102354 TRẦN THỊ PHƯỢNG 54KD1 05 SV
30 2187354 PHẠM SỸ HÙNG 54KD1  
31 2126154 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 54KD4 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG
32 2114154 NGUYỄN HỮU NAM 54KD4 ĐT: 0903 229 908
33 2105453 NGUYỄN HỒNG THÁI 53KD2 05 SV
34 2035053 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 53KD4  
35 2014153 NGUYỄN ĐỨC ANH 53KD7  
36 2022853 NGÔ  NHẬT  QUANG 54KD1  
37 2176354 LÊ MINH TÂN 54KD2 Thầy ĐỖ TRỌNG CHUNG
38 2003054 ĐINH MINH QUANG 54KD5 ĐT: 0916 636 999
39 2103354 NGUYỄN ANH DŨNG 54KD6 06 SV
40 2015654 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 54KD2  
41 2220054 NGUYỄN HUY HƯỞNG 54KD2  
42 2218354 TRẦN KIM PHƯỢNG 54KD1  
43 2057354 NGUYỄN HẰNG HẢI 54KD1  
44 2200054 LÊ VĂN THỐNG 54KD2 Thầy TRƯƠNG NGỌC LÂN
45 2031154 LÊ VĂN MINH 54KD3 ĐT: 0912 101 142
46 2196954 NGUYỄN THỊ CƯỜNG 54KD6 06 SV
47 2113352 NGUYỄN THỊ LỆ 52KD7  
48 2134254 ĐẶNG DUY KHÁNH 54KD2 Thầy NGUYỄN MẠNH TRÍ
49 2192954 HOÀNG NGUYỄN SONG 54KD3 ĐT: 0903 451 088
50 2132354 NGUYỄN THỊ THU TRANG 54KD4 04 SV
51 2113152 BÙI QUỐC LẬP 52KD8  
52 2175254 HOÀNG VĂN VIỆT 54KD1  
53 2148654 TRẦN MẠNH TÚ 54KD2  
54 2055054 NGUYỄN THÀNH TRUNG 54KD4 Thầy TÔN ĐẠI
55 2165554 VŨ VĂN VIÊN 54KD5 ĐT: 0913 204 477
56 2034754 CẤN VĂN TUYẾN 54KD6 05 SV
57 2134954 NGUYỄN VĂN TOẢN 54KD1 Thầy PHẠM THANH TÙNG
58 2018754 ĐOÀN ANH TÚ 54KD3 ĐT: 0913 237 885    (02 SV)
59 2181454 LÊ DUY TUẤN 54KD4 Cô VŨ NGỌC ANH
60 2216954 PHAN THANH TRƯỜNG 54KD5 ĐT: 0904 449 103      (02 SV)
61 2109853 TRỊNH  THANH  HƯNG 54KD6 Cô NGUYỄN HỒNG HƯƠNG
62 2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2 ĐT: 0982 000 227       (02 SV)

Tổng cộng: 62 SV

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: