THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD54

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thông báo:

  LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD54

   – Thời gian: 8h00 sáng Thứ 4 ngày 06/11/2013

   – Địa điểm: P601, P602, P603, P604 nhà H1

   – Hội đồng chấm thi: sẽ thông báo sau.

   – Yêu cầu đối với sinh viên:

+) Về bài nộp: từ 06 đến 08 tờ  khổ A0

+) Các bạn SV phải chuẩn bị Pano để kẹp bản vẽ khi thuyết trình bảo vệ đồ án.

+) Các bạn SV nhớ mang theo phiếu thông đồ án có chữ ký của GV hướng dẫn để trình với Hội đồng chấm thi.

Đề nghị các bạn sinh viêncó mặt  đầy đủ, đúng giờ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: