THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHÒNG HỌC

   Thực hiện kế hoạch tuyển sinh cao học đợt tháng 11/2013 của nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng học các lớp có lịch học tại tầng 5, 6 giảng đường H1 trong các ngày 01/11 đến hết ngày 02/11/2013, cụ thể như sau:

PHÒNG CHUYỂN ĐI THỨ TIẾT MÔN HỌC LỚP  PHÒNG CHUYỂN ĐẾN 
202-H1 6 2-6 Cơ sở kiến trúc 1 58KD4 P06.C4
603-H1 7 2-6 Cơ sở kiến trúc 1 58KD6 TN.202
313-H1 7 2-6 Cơ sở kiến trúc 1 58KD5 TN.203
604-H1 7 8-12 Cơ sở kiến trúc 1 58KD8 TN.203
P5.C4 6 8-12 Đồ án dân dụng 1 57KD6 TN.203
           
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: