BẢNG PHÂN CHIA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CỦA SINH VIÊN KHÓA 54KD

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN  CHỨC TRÁCH
HỘI ĐỒNG I PGS.TS Nguyễn Đình Thi Chủ tịch Hội đồng
GV.KTS Nguyễn Bá Minh Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Nguyễn Mạnh Trí Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Nguyễn Hồng Hương Thư ký Hội đồng
     
HỘI ĐỒNG II GV.KTS Đỗ Trọng Hưng Chủ tịch Hội đồng
GV.ThS Trương Ngọc Lân Ủy viên Hội đồng
GV.KTS Trần Giang Nam Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Lương Thị Hiền Thư ký Hội đồng
     
HỘI ĐỒNG III PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh Chủ tịch Hội đồng
GV.KTS Đỗ Trọng Chung Ủy viên Hội đồng
GV.KTS Nguyễn Toàn Thắng Ủy viên Hội đồng
GV.ThS Vũ Thị Ngọc Anh Thư ký Hội đồng

THỜI GIAN THI: 8H00, THỨ 4 NGÀY 06/11/2013

 

TT MSSV HỌ TÊN SINH VIÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN HỘI ĐỒNG
1 2072754 HOÀNG TUẤN ANH 54KD1 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH HỘI ĐỒNG I (P602-H1)
2 2219254 PHẠM QUỐC CƯỜNG 54KD1
3 2114954 PHẠM CÔNG ĐOÀN 54KD2
4 2112554 ĐOÀN PHÚ HẢI 54KD2
5 2226254 NGUYỄN DUY DẦN   54KD3
6 2035054 TỪ VĂN HUẤN 54KD4
7 2160854 LÊ THỊ HIỀN 54KD4
8 2183854 LÊ TUẤN MINH 54KD5
9 2188754 NGUYỄN HUY PHƯƠNG 54KD6
10 2135354 TRẦN VĂN QUÝ 54KD6
11 2022853 NGÔ  NHẬT  QUANG 54KD1 Thầy ĐỖ TRỌNG CHUNG
12 2176354 LÊ MINH TÂN 54KD2
13 2003054 ĐINH MINH QUANG 54KD5
14 2103354 NGUYỄN ANH DŨNG 54KD6
15 2015654 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 54KD2
16 2220054 NGUYỄN HUY HƯỞNG 54KD2
17 2218354 TRẦN KIM PHƯỢNG 54KD1 Thầy TRƯƠNG NGỌC LÂN
18 2057354 NGUYỄN HẰNG HẢI 54KD1
19 2031154 LÊ VĂN MINH 54KD3
20 2196954 NGUYỄN THỊ CƯỜNG 54KD6
21 2113352 NGUYỄN THỊ LỆ 52KD7
1 2126154 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 54KD4 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG HỘI ĐỒNG II (P603-H1)
2 2114154 NGUYỄN HỮU NAM 54KD4
3 2105453 NGUYỄN HỒNG THÁI 53KD2
4 2035053 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 53KD4
5 2014153 NGUYỄN ĐỨC ANH 53KD7
6 2175254 HOÀNG VĂN VIỆT 54KD1 Thầy TÔN ĐẠI
7 2148654 TRẦN MẠNH TÚ 54KD2
8 2055054 NGUYỄN THÀNH TRUNG 54KD4
9 2165554 VŨ VĂN VIÊN 54KD5
10 2034754 CẤN VĂN TUYẾN 54KD6
11 2134254 ĐẶNG DUY KHÁNH 54KD2 Thầy NGUYỄN MẠNH TRÍ
12 2192954 HOÀNG NGUYỄN SONG 54KD3
13 2132354 NGUYỄN THỊ THU TRANG 54KD4
14 2113152 BÙI QUỐC LẬP 52KD8
15 2134954 NGUYỄN VĂN TOẢN 54KD1 Thầy PHẠM THANH TÙNG
16 2018754 ĐOÀN ANH TÚ 54KD3
17 2181454 LÊ DUY TUẤN 54KD4 Cô VŨ NGỌC ANH
18 2216954 PHAN THANH TRƯỜNG 54KD5
19 2109853 TRỊNH  THANH  HƯNG 54KD6 Cô NGUYỄN HỒNG HƯƠNG
20 2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
1 2211854 PHẠM NGỌC LONG 54KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI HỘI ĐỒNG III (P604-H1)
2 2019854 LÃ THỊ KIỀU TRANG 54KD2
3 2003854 NGUYỄN THẾ HẢI 54KD3
4 2035454 VŨ NGỌC HIẾU 54KD3
5 2187754 VÕ THÀNH LUÂN 54KD4
6 2039354 NGUYỄN VĂN KHỞI 54KD4
7 2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4
8 2068654 DƯƠNG THỊ VÂN HÀ 54KD1 Thầy NGUYỄN BÁ MINH
9 2125154 ĐỖ TRỌNG HIẾU 54KD1
10 2040554 LÊ XUÂN NGỌC 54KD2
11 2045553 NGUYỄN  VĂN  PHONG 54KD2
12 2031254 DƯƠNG TIẾN LỢI 54KD3
13 2123354 DOÃN TRUNG CẢNH 54KD4
14 2008954 BÀNG HẢI NGỌC 54KD5
15 2139154 NGUYỄN QUỐC TOÀN 54KD6
16 2200054 LÊ VĂN THỐNG 54KD2 Thầy TRƯƠNG NGỌC LÂN
17 2114354 BÙI ĐỨC HÙNG 54KD1 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG
18 2136554 TRẦN VĂN HƯNG 54KD2
19 2153154 LÊ NGỌC ÁNH 54KD1
20 2102354 TRẦN THỊ PHƯỢNG 54KD1
21 2187354 PHẠM SỸ HÙNG 54KD1

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: