Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo về BUỔI CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 DÀNH CHO SV 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (Tháng 9/2013):

 

DANH SÁCH PHÂN HỘI ĐỒNG CHẤM TiẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV CHẤM GHI CHÚ
1 2111053 Nguyễn Văn  Hùng  53KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI  
2 2104151 Lê Hữu  Thịnh  51KD6  
3 2033253 Đỗ Mai Quốc  Anh  53KD7  
4 2060451 Nguyễn Toàn   Linh  51KD1  
5 2111152 Nguyễn Văn  Hoàng  52KD5  
6 2004353 Hoàng Thế Huy 53KD5  
7 2029353 Vũ Văn  Cường 53KD2  
8 2121653 Lê Hoài  Sơn  53KD6 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG  
9 2084451 Phạm Vũ  Trang  51KD6  
10 2157248 Lê Đức Thọ 48KD4  
11 2087653 Nguyễn Trần Minh 53KD1  
12 2123853 Phạm Quốc  Anh  53KD7  
13 2113153 Nguyễn Văn  Đoán  53KD7  
14 20850.53 Phạm Đình Hanh 53KD2  
15 2011353 Đỗ Duy  Mạnh  53KD1 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG  
16 2000153 Phạm Minh Hoàng  53KD3  
17 2039653 Nguyễn Phong  Nhã  53KD8  
18 2064753 Nguyễn Văn  Hiệp  53KD7  
19 2026753 Tô Hoàng  Ngọc  53KD3  
20 2016553 Lê Anh  Tuấn  53KD3  
21 21077.53 Đặng Thanh Hào 53KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH  
22 20563.53 Lê Huy Long 53KD2  
23 2041453 Tăng Văn Tùng 53KD2  
24 2039952 Dương Thành   Nam  52KD6  
25 2081251 Bùi Anh  Đức  52KD8  
26 2108453 Lê Văn  An 53KD5  

 Tổng cộng: 26 SV

BUỔI CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 DÀNH CHO SV 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2: 

– Thời gian: từ 8h00 đến 9h00 sáng Thứ 7 ngày 30/11/2013

– Địa điểm : P509 – nhà A1 – Trường Đại học xây dựng – 55 đường Giải Phóng – Hà Nội.

Yêu cầu các bạn SV đến chấm tiến độ đầy đủ và đúng giờ, bạn nào đến muộn sẽ không được chấm.

  Các bạn sinh viên liên hệ với GVHD của mình để biết thêm chi tiết.

  

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: