LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT CỦA SV KD55- ĐỢT 1 THÁNG 12/2014

Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo

LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT CỦA SV KD55 – ĐỢT 1 (T12/2014)

THỜI GIAN: 9H00 sáng thứ 2 ngày 26/01/2015

Địa điểm nộp: P509-A1- ĐHXD (gặp cô Chi)

Các bạn sinh viên chú ý lịch để nộp bài cho đúng hạn.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: