Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 LOPNV20

TT
MÃ SỐ SV
HỌ TÊN
LỚP
CBHD
GHI CHÚ
1
2007658
Lại Vĩ Đại
58QH2
Vũ Ngọc Anh

2
2031358
Nguyễn Thị Minh Hằng
58KD3

3
2030756
Nguyêễn Trung Kiên
56KD6

4
2044752
Đôn Minh Quân
53KD4
Số ĐT: 0904449103

5
2078958
Vũ Quang Tiến
58KD6

6
2134556
Trần Văn Tuấn
56KD3

TỔNG SỐ: 06 SV
THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN: 
- Tuần 31: SV liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo thông tin ở bảng trên.
- Từ tuần 32 đến hết tuần 37: SV thực hiện làm đồ án dưới sự hướng dẫn của GV
- Tuần 38: SV thể hiện đồ án.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: