Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV20

1
2071557
Vũ Phương Anh
57KD4
2
2107255
Mai Tiến Chuẩn
55Qh1
3
2111256
Ngô Xuân Cường
56KD3
4
2125755
Trần Văn Hải
55KD6
5
2030756
Nguyễn Trung Kiên
56KD6
6
2023058
Phạm Tuấn Linh
58KD8
7
2059453
Phạm Xuân Linh
53KD2
8
2044752
Đôn Minh Quân
53KD4
9
2041753
Nguyễn Ngọc Sơn
53KD8
10
2006556
Nguyễn Tiến Sơn
56KD5
11
2097557
Khúc Văn Tiến
57KD4
12
2019953
Lương Thành Trung
53KD5
13
2014353
Nguyễn Anh Tuấn
53KD7
TỔNG SỐ: 13 SV
THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN:  
Sinh viên làm việc với giáo viên hướng dẫn từ 2h chiều thứ 4 hàng tuần tại văn phòng bộ môn phòng 509 nhà A1
- Nhiệm vụ thiết kế download tại đây.
- Khu đất thiết kế download tại đây.
– Tuần 31 (bắt đầu từ ngày 9 tháng 3): SV liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo thông tin ở bảng trên.
– Từ tuần 32 đến hết tuần 37: SV thực hiện làm đồ án dưới sự hướng dẫn của GV
– Tuần 38: SV thể hiện đồ án, nộp bài trước 10h sáng thứ 2 ngày 4 tháng 5 năm 2015 tại văn phòng bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, phòng 509 nhà A1.
Sinh viên nộp muộn sẽ không được chấm bài và nhận điểm 0.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: