LỊCH HỌC LÀM MÔ HÌNH CỦA MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 TẠI XƯỞNG MÔ HÌNH

TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP Ngày học PHÒNG CBHD lý thuyết ĐT
Tiết Thứ NT
1 351612 CƠ SỞ KiẾN TRÚC 2 59KD1 8-12 5 07/05/2015 XƯỞNG MÔ HÌNH Đỗ Trọng Hưng 0913 224 693
2 59KD2 8-12 3 05/05/2015 Nguyễn Bá Minh 0995 893 105
3 59KD3 1-6 4 06/05/2015 Nguyễn Toàn Thắng 0903 229 908
4 59KD4 1-6 2 13/04/2015 Nguyễn Mạnh Trí 0903 451 088
5 59KD5 1-6 5 07/05/2015 Vũ T Ngọc Anh 0904 449 103
6 59KD6 1-6 3 05/05/2015 Nguyễn Hồng Hương 0982 000 227
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: