KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 1 (2015-2016)

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 (2015-2016) thuộc bộ môn quản lý. Kế hoạch cụ thể như sau:
1. Thời gian : 8h30 sáng thứ 4 ngày 14/10/2015.
2. Nội dung:
– Kiểm tra khối lượng đã thực hiện gồm
+ Tên đề tài
+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết
+ Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và bản đồ vị trí)
+ Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình.
– Đăng ký phần kỹ thuật. Sinh viên xác định phần kỹ thuật sẽ thực hiện trong đồ án thuộc 1 trong các lĩnh vực sau: Kết cấu, vật lý kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng, nội thất.
Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên làm tốt nghiệp đợt 1 (NĂM HỌC 2015-2016) khóa 55KD và khóa cũ tại bộ môn đến kiểm tra tiên độ đầy đủ. Các bản vẽ (trừ phần nhiệm vụ thiết kế) phải được trình bày trên khổ giấy tối thiểu là A3.

DANH SÁCH SINH VIÊN

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP
1 2005355 Nguyễn Ngọc Minh Đức 55KD1
2 2081455 Vũ Đức Thịnh 55KD1
3 2076155 Nguyễn Quang Hiệp 55KD2
4 2167555 Nguyễn Sỹ Huy 55KD5
5 2140055 Trịnh Đức Quý 55KD6
6 2141755 Lê Cao Sơn 55KD6
7 2075755 Nguyễn Như Ngọc 55KD1
8 2025055 Đỗ Hữu Thức 55KD2
9 2022853 Ngô Nhật Quang 54KD1
10 2094253 Viên Đình Hoàn 53KD7
11 2138355 Trần Lê Sơn 55KD1
12 2151555 Nguyễn Nhật Quang 55KD6
13 2122954 Hoàng Nguyễn Song 54KD3
14 2083653 Ngô Duy 53KD1
15 2151955 Võ Công Đặng 55KD5
16 2045853 Nguyễn Viết Hùng 54KD5
17 2049353 Đàm Quang Trung 53KD7
18 2014153 Nguyễn Đức Anh 53KD7

Tổng cộng: 18SV

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: