THÔNG BÁO V/V: CHUẨN BỊ CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

– Hình thức chấm: ONLINE – Qua phần mềm Zoom. – Nội dung cần chuẩn bị: Toàn bộ bản vẽ A0 Đồ án tốt nghiệp; Bản thuyết minh A3 (có kèm bản vẽ); Slide Powerpoint thuyết trình để chấm (cần trình bày một cách logic, đễ hiểu theo nội dung đồ án trên bản vẽContinue reading “THÔNG BÁO V/V: CHUẨN BỊ CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”