THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN ONLINE VÀ TRỰC TIẾP ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH THỨC ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên bắt đầu nộp Đồ án online và trực tiếp từ ngày 6/7/2021 và hạn cuối cùng là ngày 12/7/2021. Danh sách Hội đồng, Khoa sẽ thông báo vào ngày 13/7/2021. Ngày bảo vệ chính thức ĐATN đợt 3 năm học 2020-2021 là thứ Năm, ngày 15/7/2021. Sản phẩm nộp online bao gồm 02Continue reading “THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN ONLINE VÀ TRỰC TIẾP ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH THỨC ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”