DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC (cập nhật ngày 26/09/2013)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GVHD GHI CHÚ
1 2111053 Nguyễn Văn Hùng 53KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH              Số ĐT: 0912 474 529
2 2104151 Lê Hữu Thịnh 51KD6
3 2121653 Lê Hoài Sơn 53KD6
4 2084451 Phạm Vũ Trang 51KD6
5 2011353 Đỗ Duy Mạnh 53KD1 Mới bổ sung
6 2033253 Đỗ Mai Quốc Anh 53KD7
7 2060451 Nguyễn Toàn Linh 51KD1
8 2111152 Nguyễn Văn Hoàng 52KD5 Thầy NGUYỄN BÁ MINH                Số ĐT: 0995 893 105
9 2004353 Hoàng Thế Huy 53KD5
10 2029353 Vũ Văn Cường 53KD2 Mới bổ sung
11 2157248 Lê Đức Thọ 48KD4 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG                 Số ĐT: 0913 224 693
12 2087653 Nguyễn Trần Minh 53KD1
13 2123853 Phạm Quốc Anh 53KD7
14 2113153 Nguyễn Văn Đoán 53KD7
15 20850.53 Phạm Đình Hanh 53KD2 Mới bổ sung
16 2039653 Nguyễn Phong Nhã 53KD8 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG           Số ĐT: 0903 229 908
17 2064753 Nguyễn Văn Hiệp 53KD7
18 2026753 Tô Hoàng Ngọc 53KD3
19 2016553 Lê Anh Tuấn 53KD3
20 21077.53 Đặng Thanh Hào 53KD2 Thầy TÔN ĐẠI                                Số ĐT: 0913 204 477 Bm KTCN chuyển sang
21 20563.53 Lê Huy Long 53KD2
22 2041453 Tăng Văn Tùng 53KD2
23 2039952 Dương Thành Nam 52KD6 Bm QH chuyển sang
24 2081251 Bùi Anh Đức 52KD8
25 2108453 Lê Văn An 53KD5
26 2000153 Phạm Minh Hoàng 53KD3  Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI                Số ĐT: 0917 169 929 Mới bổ sung

Tổng cộng: 26 SV

Kế hoạch làm tốt nghiệp xem ở đây —> Ke hoach & Quy dinh lam DATN K53-dot 2 (9-2013)

Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Số tiết Thứ Tiết dạy Phòng Tuần học
123 456 789 012
1 2200457 Phạm Thành Trung 57KD1 39 2 89 012 P6.C4 11-18
2 2239557 Bùi Trung Quân 57KD2
3 2040554 Lê Xuân Ngọc 57KD2
4 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2 39 2 89 012 P1.C4 11-18
5 2161957 Lều Thị Hường 57KD2
6 2188957 Tống Thanh Huyền 57KD2
7 2159657 Nguyễn Quang Huy 57KD2 39 4 89 012 P6.C4 11-18
8 2080957 Vũ Minh Vương 57KD3
9 2213657 Ngô Công Tuấn 57KD3
10 2196157 Lê Thị Phương Thảo 57KD3 39 4 89 012 601-H1 11-18
11 2038557 Phạm Mạnh Hùng 57KD3
12 2207957 Trần Văn Hào 57KD3
13 2210057 Mai Văn Đệ 57KD3 39 6 89 012 P4.C4 11-18
14 2044752 Đôn Minh Quân 57KD4
15 2207257 Võ Thị Thu Trang 57KD5
16 2108851 Trịnh Việt Dũng 57KD5 39 6 89 012 601-H1 11-18
17 2169057 Nguyễn Quang Thảo 57KD6
18 208357 Lăng Văn Cương 57KD6

CHÚ Ý:

_ Bắt đầu học từ tuần 11 năm học 2013-2014

_ Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo danh sách để nhận lịch thông qua đồ án hàng tuần.

_ DS thầy hướng dẫn các bạn SV xem trên TKB chung của bộ môn.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF

THÔNG BÁO

BỐ TRÍ PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG

           

Do điều kiện các phòng học đồ án tại tầng 3- phòng 307 và 308 chưa được hoàn thiện, Ban chủ nhiệm Khoa bố trí phòng học thể hiện đồ án tập trung của các lớp KDE và KDF tuần 04 ( bắt đầu ngày 03/09/13) như sau:

 

LỚP

MÔN HỌC

PHÒNG

55KDE

Đồ án quy hoạch 1

904.TN

56KDE

Đồ án dân dụng 5

307.TN

57KDE

Đồ án dân dụng 1

10.02.TN

56KDF

Đồ án dân dụng 5

10.01.TN

57KDF

Đồ án dân dụng 1

10.03.TN

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Cập nhật ngày 21.08.2013

Từ tuần 1-12 năm học 2013-2014 kế hoạch cụ thể như sau:

 • Tuần 1: Nhận và phân công danh sách hướng dẫn.
 • Tuần 2- 10    : Làm việc với thầy hướng dẫn
 • Tuần 11-12   : Thể hiện đồ án

Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo danh sách để nhận lịch thông qua đồ án hàng tuần.

 • Nhiệm vụ thiết kế download tại đây
 • Khu đất hiện trạng (bản CAD) download tại đây

(để download, click chuột phải và chọn save link as…)

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ PHÂN NHÓM ĐỒ ÁN

CHÚ Ý:

1, Các bạn SV có tên trong bảng DS trước mà không có tên trong bảng DS này là do chưa đăng ký môn học hoặc xin chuyển sang làm đồ án tại bộ môn khác.

2, Nhóm đồ án tổng hợp do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn sẽ làm việc với thầy vào chiều Thứ 4 hằng tuần tại VP bộ môn (P509-A1- ĐHXD).

3, Nhóm đồ án tổng hợp do thầy Nguyễn Mạnh Trí hướng dẫn sẽ làm việc với thầy vào 2h chiều Thứ 7 hằng tuần tại VP bộ môn (P509-A1- ĐHXD)

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 – CÁC LỚP 57KD VÀ 57QH

 1. Nhiệm vụ thiết kế : Quán ăn nhanh
 2. Vị trí: Vườn hoa Bát Đàn, quận Hòan Kiếm, Hà nội.
 3. Thời gian thực hiện: Tuần 1 đến tuần 7

Link download tài liệu

 1. Khu đất
 2. Nhiệm vụ thiết kế

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỂ HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 KHOÁ 56

Căn cứ vào nội dung và yêu cầu thể hiện đồ án số 2, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thống nhất quy định.

 1. Sinh viên khoá 56 thể hiện đồ án số 2 – Trường tiểu học được phép thể hiện tối đa trên 3 tờ giấy khổ A1.
 2. Tỉ lệ các bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng (tối thiểu 2 mặt đứng) và mặt cắt (tối thiểu 2 mặt cắt) không được phép nhỏ hơn 1.200, tỉ lệ tổng mặt bằng không được phép nhỏ hơn 1.500.
 3. Tất cả các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt yêu cầu thể hiện đầy đủ mối liên hệ giữa các khối nhà.
 4. Tất cả các bản vẽ phải có khung tên, đánh kí hiệu và tổng số bản vẽ. Không được đóng quyển.
 5. Đồ án số 2 nộp vào 8h sáng ngày 12 tháng 1 năm 2013 và chấm trực tiếp tại sảnh H2.
 6. Các lớp 56KDE và 56KDF sẽ chấm tại lớp cùng ngày.

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức thu bài và bảo vệ đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53KD thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch như sau

1. Thời gian : 8h00 thứ 7 ngày 24/11/2012

2. Địa điểm: Phòng 601,602.603.609 nhà H1

3. Nội dung: Sinh viên trình bày đồ án trước các hội đồng bằng các bản vẽ khổ A0. Số lượng không quá 08 bản vẽ. Trước khi bảo vệ tại hội đồng , sinh viên phải có chữ kỹ của thầy hướng dẫn trên bản vẽ. Trong trường hợp không có chữ kí của giáo viên hướng dẫn sẽ không được bảo vệ đồ án.

Yêu cầu các bạn sinh viên đến trước giờ bảo vệ 15 phút, tự chuẩn bị các bảng gỗ cứng để căng bản vẽ.

Sinh viên không có mặt hoặc không được bảo vệ sẽ không có điểm.

4. Danh sách hội đồng như sau:

HỘI ĐỒNG I – PHÒNG 601H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2109753 NGUYỄN THÙY AN 53KD2 Thầy Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

 

2100753 TRẦN VĂN DƯ­ƠNG 53KD2
2045653 NGUYỄN VĂN ĐẠO 53KD2
2033153 LÊ THỊ HƯ­ƠNG 53KD2
2013053 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 53KD2
2094853 LÊ ĐỨC LINH 53KD2
2039453 NGUYỄN VĂN QUANG 53KD2
2046453 NGUYỄN CHÍ TÂM 53KD2
2101953 TRẦN CÔNG THƯ­ƠNG 53KD2
2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7
2104752 NGÔ QUÝ HOÀN 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2048453 HOÀNG THỊ LINH GIANG 53KD3 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

 

2103353 CAO ANH ĐAM SAN 53KD3
2088351 CÙ MINH  PHƯƠNG 53KD8
2075653 VŨ VIỆT TIẾN 53KD8
2111851 LÊ  VĂN  TUÂN 53KD8
2122453 NGUYỄN THỊ VÂN 53KD8
2088351 CÙ MINH PHƯƠNG 53KD8
2108751 HOÀNG VIỆT DŨNG 51KD5
2067552 VŨ THÁI THƯỢNG 52KD8
2032252 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 52KD8
2057653 LÊ MINH NGUYỆN 53KD7 Thầy Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

 

2044553 TRẦN NGỌC TÂN 53KD7
2070453 ĐẶNG VĂN TRƯ­ỜNG 53KD7
2014353 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD7

HỘI ĐỒNG II – PHÒNG 602H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

 

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2060053 V­ƯƠNG ĐÌNH TẤN 53KD4 Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

 

 

 

 

2096053 VŨ NGỌC THÁI 53KD4
2018753 HOÀNG BÁ TRUNG 53KD4
2108453 LÊ VĂN AN 53KD5
2096653 TRẦN TRUNG HIẾU 53KD5
2114653 TRẦN VĂN HIẾU 53KD5
2033453 KHỔNG THỊ BÌNH MINH 53KD5
2075753 TRẦN ĐẠI NGHĨA 53KD5
2091250 VŨ HÙNG DƯƠNG 51KD8
2080551 NGUYỄN TIẾN THỊNH 51KD4
2097953 LÊ NGỌC ANH 53KD3 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

 

2016953 PHẠM THU HƯ­ƠNG 53KD3
2087753 ĐÀO THANH TÙNG 53KD3
2025453 LÂM MAI PH­ƯƠNG 53KD8
2099253 PHẠM MINH GIANG 53KD7
2029853 PHẠM VĂN NAM 53KD7
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7
2016551 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 51KD1
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2042350 NGUYỄN ANH TUẤN 50KD1
2056050 TẠ TRẦN KHƯƠNG DUY 52KD7
2027253 TRẦN QUANG TRUNG 53KD2 Thầy Tôn Đại

Đt:0913204477

 

2001953 TRẦN ĐỨC TÚ 53KD2
2041453 TĂNG VĂN TÙNG 53KD2
2017653 MAI VĂN HUY 53KD8
2002553 NGUYỄN QUANG HUY 53KD8
2048853 HOÀNG THUỲ LINH 53KD8

HỘI ĐỒNG III – PHÒNG 603H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2081053 NGÔ DUY HUY 53KD3 Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

 

 

 

2090053 VŨ VĂN LÂM 53KD3
2035353 ĐÀO HOÀNG SƠN 53KD3
2102553 NGUYỄN MẠNH TUẤN 53KD3
2075053 VŨ ĐỨC GIA 53KD4
2044851 NGUYỄN HOÀNG  HIỆP 53KD4
2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4
2078253 NGUYỄN VĂN QUYỀN 53KD4
2109250 NGUYỄN THANH PHI 51KD7
2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2031053 ĐINH QUANG THUẬN 53KD3 Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

 

2102853 NGUYỄN HỮU THÁI 53KD5
2033853 HOÀNG ANH TÚ 53KD5
2006553 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD5
2007853 NGUYỄN QUANG DUY 53KD6
2089253 HÀ THỊ BÍCH ĐÀO 53KD6
2103553 NGUYỄN MINH ANH 53KD6
2062953 NGUYỄN THỊ LY 53KD6
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6
2043651 NGUYỄN VĂN THÀNH 52KD6
2092551 PHẠM VĂN TÙNG 52KD7
2039651 ĐINH QUỐC BÌNH 52KD7
2090353 NGUYỄN CAO CƯ­ỜNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng Hương

Đt:0982000227

2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8

HỘI ĐỒNG IV – PHÒNG 609H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

 

2029053 PHẠM QUÝ NAM 53KD1
2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1
2011253 TẠ VIỆT QUANG 53KD1
2103953 PHẠM HOÀNG THÔNG 53KD1
2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1
2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1
2047153 TRƯ­ƠNG VĂN VIỆT 53KD1
2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1
2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5
2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7
2003652 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 53KD1
2085053 PHẠM ĐÌNH HANH 53KD2 Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

 

2067053 TẠ VĂN VÕ 53KD2
2059453 PHẠM XUÂN LINH 53KD2
2026153 MAI THU HƯ­ƠNG 53KD6
2115653 DƯ­ƠNG MINH LUÂN 53KD6
2121653 LÊ HOÀI SƠN 53KD6
2019253 NGUYỄN QUANG TUẤN 53KD6
2021153 PHẠM NGỌC TUẤN 53KD6
2069353 VŨ NGỌC CẢNH 53KD7
2113153 NGUYỄN VĂN ĐOÁN 53KD7
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4
2099252 BÙI THÀNH LUÂN 53KD5
2097552 NGUYỄN ANH THẮNG 52KD6
2024453 VŨ VIỆT CÔNG 53KD8 Cô Vũ Ngọc Anh

Đt:0904449103

2112753 LÊ MINH CƯ­ỜNG 53KD8

 

THAY ĐỔI VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD

Lịch nộp và bảo vệ Đồ án tổng hợp khóa 53KD do bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc phụ trách sẽ lùi lại 3 tuần, chuyển sang tuần 15. Theo lịch cũ là ngày 3.11.2012 (tuần 12) đã được thay đổi, ngày bảo vệ mới sẽ có thông báo cụ thể sau trên website của bộ môn. Trong thời gian lùi lại, sinh viên vẫn làm việc bình thường với giáo viên hương dẫn. Các quy định về nộp bài và kí bài trước khi bảo vệ đồ án tổng hợp không có gì thay đổi.

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MON LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

GHI CHÚ

2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1 Thầy  Nguyễn  Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

4SV

2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5
2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7
2003652 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 53KD1
2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7 Thầy  Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

3SV

2104752 NGÔ QUÝ HOÀN 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2109250 NGUYỄN THANH PHI 51KD7 Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2091250 VŨ HÙNG DƯƠNG 51KD8 Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908. 

2080551 NGUYỄN TIẾN THỊNH 51KD4
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4 Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999. 

3SV

2099252 BÙI THÀNH LUÂN 53KD5
2097552 NGUYỄN ANH THẮNG 52KD6
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6 Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

2043651 NGUYỄN VĂN THÀNH 52KD6
2092551 PHẠM VĂN TÙNG 52KD7
2039651 ĐINH QUỐC BÌNH 52KD7
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

5SV

2016551 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 51KD1
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2042350 NGUYỄN ANH TUẤN 50KD1
2056050 TẠ TRẦN KHƯƠNG DUY 52KD7
2088351 CÙ MINH PHƯƠNG 53KD8 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

4sv

2108751 HOÀNG VIỆT DŨNG 51KD5
2067552 VŨ THÁI THƯỢNG 52KD8
2032252 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 52KD8

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/

ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53kd thuộc sự hướng dẫn của bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc gồm 2 đề. Các bạn sinh viên trao đổi với thầy hướng dẫn để chọn 1 trong 2 đề cho mình.

Đề 1: Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất đề 1 (file dwg)

Đề 2: Nhiệm vụ thiết kế

Khu đẩt đề 2 (file dwg)