Những cây đèn từ môn học Lịch sử kiến trúc.

This slideshow requires JavaScript.

Với yêu cầu mô phỏng Đặc điểm sáng tác, thủ pháp thiết kế, không gian vật liệu của một kiến trúc sư hoặc một trường phái kiến trúc trong lịch sử để thiết kế một cây đèn, các bạn sinh viên các lớp 57KD3-KD4-KD5-KD6 đã tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo ra những tác phẩm thực sự độc đáo và thành công.

Xin được giới thiệu một số tác phẩm nổi bật.

Read More »

Advertisements

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC (cập nhật ngày 26/09/2013)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GVHD GHI CHÚ
1 2111053 Nguyễn Văn Hùng 53KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH              Số ĐT: 0912 474 529
2 2104151 Lê Hữu Thịnh 51KD6
3 2121653 Lê Hoài Sơn 53KD6
4 2084451 Phạm Vũ Trang 51KD6
5 2011353 Đỗ Duy Mạnh 53KD1 Mới bổ sung
6 2033253 Đỗ Mai Quốc Anh 53KD7
7 2060451 Nguyễn Toàn Linh 51KD1
8 2111152 Nguyễn Văn Hoàng 52KD5 Thầy NGUYỄN BÁ MINH                Số ĐT: 0995 893 105
9 2004353 Hoàng Thế Huy 53KD5
10 2029353 Vũ Văn Cường 53KD2 Mới bổ sung
11 2157248 Lê Đức Thọ 48KD4 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG                 Số ĐT: 0913 224 693
12 2087653 Nguyễn Trần Minh 53KD1
13 2123853 Phạm Quốc Anh 53KD7
14 2113153 Nguyễn Văn Đoán 53KD7
15 20850.53 Phạm Đình Hanh 53KD2 Mới bổ sung
16 2039653 Nguyễn Phong Nhã 53KD8 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG           Số ĐT: 0903 229 908
17 2064753 Nguyễn Văn Hiệp 53KD7
18 2026753 Tô Hoàng Ngọc 53KD3
19 2016553 Lê Anh Tuấn 53KD3
20 21077.53 Đặng Thanh Hào 53KD2 Thầy TÔN ĐẠI                                Số ĐT: 0913 204 477 Bm KTCN chuyển sang
21 20563.53 Lê Huy Long 53KD2
22 2041453 Tăng Văn Tùng 53KD2
23 2039952 Dương Thành Nam 52KD6 Bm QH chuyển sang
24 2081251 Bùi Anh Đức 52KD8
25 2108453 Lê Văn An 53KD5
26 2000153 Phạm Minh Hoàng 53KD3  Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI                Số ĐT: 0917 169 929 Mới bổ sung

Tổng cộng: 26 SV

Kế hoạch làm tốt nghiệp xem ở đây —> Ke hoach & Quy dinh lam DATN K53-dot 2 (9-2013)

DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Số tiết Thứ Tiết dạy Phòng Tuần học
123 456 789 012
1 2200457 Phạm Thành Trung 57KD1 39 2 89 012 P6.C4 11-18
2 2239557 Bùi Trung Quân 57KD2
3 2040554 Lê Xuân Ngọc 57KD2
4 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2 39 2 89 012 P1.C4 11-18
5 2161957 Lều Thị Hường 57KD2
6 2188957 Tống Thanh Huyền 57KD2
7 2159657 Nguyễn Quang Huy 57KD2 39 4 89 012 P6.C4 11-18
8 2080957 Vũ Minh Vương 57KD3
9 2213657 Ngô Công Tuấn 57KD3
10 2196157 Lê Thị Phương Thảo 57KD3 39 4 89 012 601-H1 11-18
11 2038557 Phạm Mạnh Hùng 57KD3
12 2207957 Trần Văn Hào 57KD3
13 2210057 Mai Văn Đệ 57KD3 39 6 89 012 P4.C4 11-18
14 2044752 Đôn Minh Quân 57KD4
15 2207257 Võ Thị Thu Trang 57KD5
16 2108851 Trịnh Việt Dũng 57KD5 39 6 89 012 601-H1 11-18
17 2169057 Nguyễn Quang Thảo 57KD6
18 208357 Lăng Văn Cương 57KD6

CHÚ Ý:

_ Bắt đầu học từ tuần 11 năm học 2013-2014

_ Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo danh sách để nhận lịch thông qua đồ án hàng tuần.

_ DS thầy hướng dẫn các bạn SV xem trên TKB chung của bộ môn.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF

THÔNG BÁO

BỐ TRÍ PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG

           

Do điều kiện các phòng học đồ án tại tầng 3- phòng 307 và 308 chưa được hoàn thiện, Ban chủ nhiệm Khoa bố trí phòng học thể hiện đồ án tập trung của các lớp KDE và KDF tuần 04 ( bắt đầu ngày 03/09/13) như sau:

 

LỚP

MÔN HỌC

PHÒNG

55KDE

Đồ án quy hoạch 1

904.TN

56KDE

Đồ án dân dụng 5

307.TN

57KDE

Đồ án dân dụng 1

10.02.TN

56KDF

Đồ án dân dụng 5

10.01.TN

57KDF

Đồ án dân dụng 1

10.03.TN

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Cập nhật ngày 21.08.2013

Từ tuần 1-12 năm học 2013-2014 kế hoạch cụ thể như sau:

 • Tuần 1: Nhận và phân công danh sách hướng dẫn.
 • Tuần 2- 10    : Làm việc với thầy hướng dẫn
 • Tuần 11-12   : Thể hiện đồ án

Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo danh sách để nhận lịch thông qua đồ án hàng tuần.

 • Nhiệm vụ thiết kế download tại đây
 • Khu đất hiện trạng (bản CAD) download tại đây

(để download, click chuột phải và chọn save link as…)

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ PHÂN NHÓM ĐỒ ÁN

CHÚ Ý:

1, Các bạn SV có tên trong bảng DS trước mà không có tên trong bảng DS này là do chưa đăng ký môn học hoặc xin chuyển sang làm đồ án tại bộ môn khác.

2, Nhóm đồ án tổng hợp do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn sẽ làm việc với thầy vào chiều Thứ 4 hằng tuần tại VP bộ môn (P509-A1- ĐHXD).

3, Nhóm đồ án tổng hợp do thầy Nguyễn Mạnh Trí hướng dẫn sẽ làm việc với thầy vào 2h chiều Thứ 7 hằng tuần tại VP bộ môn (P509-A1- ĐHXD)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỂ HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 KHOÁ 56

Căn cứ vào nội dung và yêu cầu thể hiện đồ án số 2, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thống nhất quy định.

 1. Sinh viên khoá 56 thể hiện đồ án số 2 – Trường tiểu học được phép thể hiện tối đa trên 3 tờ giấy khổ A1.
 2. Tỉ lệ các bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng (tối thiểu 2 mặt đứng) và mặt cắt (tối thiểu 2 mặt cắt) không được phép nhỏ hơn 1.200, tỉ lệ tổng mặt bằng không được phép nhỏ hơn 1.500.
 3. Tất cả các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt yêu cầu thể hiện đầy đủ mối liên hệ giữa các khối nhà.
 4. Tất cả các bản vẽ phải có khung tên, đánh kí hiệu và tổng số bản vẽ. Không được đóng quyển.
 5. Đồ án số 2 nộp vào 8h sáng ngày 12 tháng 1 năm 2013 và chấm trực tiếp tại sảnh H2.
 6. Các lớp 56KDE và 56KDF sẽ chấm tại lớp cùng ngày.