DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC (cập nhật ngày 26/09/2013)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GVHD GHI CHÚ 1 2111053 Nguyễn Văn Hùng 53KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH              Số ĐT: 0912 474 529 2 2104151 Lê Hữu Thịnh 51KD6 3 2121653 Lê Hoài Sơn 53KD6 4 2084451 Phạm Vũ Trang 51KD6 5 2011353 Đỗ Duy Mạnh 53KD1Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC (cập nhật ngày 26/09/2013)”

Advertisement

DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Số tiết Thứ Tiết dạy Phòng Tuần học 123 456 789 012 1 2200457 Phạm Thành Trung 57KD1 39 2 89 012 P6.C4 11-18 2 2239557 Bùi Trung Quân 57KD2 3 2040554 Lê Xuân Ngọc 57KD2 4 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2 39 2 89 012 P1.C4Continue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)”

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF

THÔNG BÁO BỐ TRÍ PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG             Do điều kiện các phòng học đồ án tại tầng 3- phòng 307 và 308 chưa được hoàn thiện, Ban chủ nhiệm Khoa bố trí phòng học thể hiện đồ án tập trung của các lớp KDE và KDF tuần 04 ( bắtContinue reading “THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF”

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Cập nhật ngày 21.08.2013 Từ tuần 1-12 năm học 2013-2014 kế hoạch cụ thể như sau: Tuần 1: Nhận và phân công danh sách hướng dẫn. Tuần 2- 10    : Làm việc với thầy hướng dẫn Tuần 11-12   : Thể hiện đồ án Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫnContinue reading “ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 – CÁC LỚP 57KD VÀ 57QH

Nhiệm vụ thiết kế : Quán ăn nhanh Vị trí: Vườn hoa Bát Đàn, quận Hòan Kiếm, Hà nội. Thời gian thực hiện: Tuần 1 đến tuần 7 Link download tài liệu Khu đất Nhiệm vụ thiết kế

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỂ HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 KHOÁ 56

Căn cứ vào nội dung và yêu cầu thể hiện đồ án số 2, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thống nhất quy định. Sinh viên khoá 56 thể hiện đồ án số 2 – Trường tiểu học được phép thể hiện tối đa trên 3 tờ giấy khổ A1. Tỉ lệ các bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứngContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỂ HIỆN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 KHOÁ 56”

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức thu bài và bảo vệ đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53KD thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch như sau 1. Thời gian : 8h00 thứ 7 ngày 24/11/2012 2. Địa điểm: Phòng 601,602.603.609 nhà H1 3. NộiContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

THAY ĐỔI VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD

Lịch nộp và bảo vệ Đồ án tổng hợp khóa 53KD do bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc phụ trách sẽ lùi lại 3 tuần, chuyển sang tuần 15. Theo lịch cũ là ngày 3.11.2012 (tuần 12) đã được thay đổi, ngày bảo vệ mới sẽ có thông báo cụ thể sauContinue reading “THAY ĐỔI VỀ LỊCH NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD”

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MON LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP GHI CHÚ 2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1 Thầy  Nguyễn  Văn Đỉnh Đt: 0912474529 4SV 2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5 2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7 2003652 NGUYỄN NGỌCContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53kd thuộc sự hướng dẫn của bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc gồm 2 đề. Các bạn sinh viên trao đổi với thầy hướng dẫn để chọn 1 trong 2 đề cho mình. Đề 1: Nhiệm vụ thiết kế Khu đất đề 1 (file dwg) Đề 2: Nhiệm vụContinue reading “ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”