ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

CÁC GIẢNG VIÊN :

IMAG2348

 • PSG. Ts. KTS Nguyễn Đình Thi – tổ trưởng bộ môn
  • Email: nguyendinhthidhxd@gmail.com
  • Điện thoại: o91-716-9929

a lan

 • Ts. KTS Trương Ngọc Lân – tổ phó bộ môn.
  • Email: truongngoclan@yahoo.com
  • Điện thoại: o91-210-1142

chu hung

 • Ths. KTS Đỗ Trọng Hưng.
  • Email: dotronghungdhxd@gmail.com
  • Điện thoại: o91-322-4693

10250265_536356259815526_1663010930644029325_n

 • KTS. Nguyễn Tòan Thắng.
  • Email: thang_paragon@yahoo.com
  • Điện thoại: o91-322-4693

IMG_20150825_094851

 • Ts. KTS. Đỗ Trọng Chung.
  • Email: chungdt@nuce.edu.vn
  • Điện thoại: o91-663-6999

tri

 • KTS. Nguyễn Mạnh Trí – (Tạm ngưng giảng dạy từ năm 2019)
  • Email: tri.manh@nuce.edu.vn
  • Điện thoại: o90-345-1088

huong

 • Ths. KTS. Nguyễn Hồng Hương.
  • Email: nghonghuong2003@yahoo.com
  • Điện thoại: o123-488-5265

anh Ngoc anh

 • Ths. KTS Vũ Ngọc Anh
  • Email: ngocanhktxd@yahoo.com
  • Điện thoại: o90-444-9103

hien

 • Ths. KTS Lương Thị Hiền.
  • Email: longhien1613@yahoo.com
  • Điện thoại: o168-240-5968

nam

 • Ts. KTS Trần Giang Nam.
  • Email: namkts008tm@gmail.com
  • Điện thoại: o93-604-9977

IMG_2889

 • Ths. KTS Nguyễn Trường Giang
  • Email: giang49kd@gmail.com
  • Điện thoại: o98-885-8095

viet anh

 • Ths. KTS. Ngô Việt Anh.
  • Email: vietanh238@gmail.com
  • Điện thoại: o98-5888-238

ham

 • Ths. KTS. Nguyễn Ngọc Hương
  • Email: Huong.ktcq@gmail.com
  • Điện thoại: o125-791-1111

CÁC GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG:

kts-Nguyen-Van-Dinh-(R)

 • PGS. TSKH. KTS Nguyễn Văn Đỉnh.

IMG_20151006_150634

PGS. KTS Tôn Đại

10987620_842848965756581_1586185683430853725_n

Ts. KTS. Trần Quốc Bảo

20190117_124640

Ts. KTS. Nguyễn Tất Thắng – Viện Kiến trúc Quốc gia

Advertisements