Nhiệm vụ thiết kế đồ án tổng hợp khoá 51KD

Các sinh viên sẽ được thầy hướng dẫn phân công đồ án theo 1 trong 2 đề sau Đề số 1 : Trụ sở Thành uỷ Hà Nôi Thông tin cụ thể về nhiệm vụ xem các link sau Thành phần chức năng và chỉ tiêu tại đây—> nhiem vu- thanh uy Đề số 2:Continue reading “Nhiệm vụ thiết kế đồ án tổng hợp khoá 51KD”

Advertisement