Nhiệm vụ thiết kế đồ án tổng hợp khoá 51KD

Các sinh viên sẽ được thầy hướng dẫn phân công đồ án theo 1 trong 2 đề sau

Đề số 1 : Trụ sở Thành uỷ Hà Nôi

Thông tin cụ thể về nhiệm vụ xem các link sau
Thành phần chức năng và chỉ tiêu tại đây—> nhiem vu- thanh uy


Đề số 2: Tổ hợp nhà ở văn phòng 168 Ngọc khánh

Thông tin cụ thể về nhiệm vụ xem các link sau
Thành phần chức năng và chỉ tiêu tại đây—> nhiem vu168 ngoc khanh

Advertisement