CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 – 64KDNTC

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án kiến trúc 2: Chấm trực tiếp 8h00, thứ 7, ngày 10/4/2021 Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng; Sinh viên tự chuẩn bị miếng hút để dính bài lên bảng, băng dính để căng bài, que chỉ. Danh sách chấm xem tại đây.

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ 3 – Đồ án TN đợt 3 Thời gian: 8h30′ sáng thứ 6, ngày 9/4/2021; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần kỹContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

1. Kế hoạch thực hiện: Tại đây – Tuần 32 (29/03/2021): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu. – Tuần 33 (05/04/2021) đến tuần 36 (26/04 – 01/05/2021 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký. – Tuần 37(03/05/2021 ): Sinh viênContinue reading “THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Kế hoạch phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: Tại đây Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908 Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Lương Thị Hiền, sđt 0382405968 Môn Lịch sử nội thất: Thầy Trần Giang Nam, sđtContinue reading “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021”

LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 64

Thời gian: 02 tuần từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 11/4/2021 Học lý thuyết: 7h35 sáng thứ Hai, ngày 29/3/2021 Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 02/4/2021 Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 12/4/2021. Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm , mỗi lớpContinue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 64”

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 2 của ĐATN đợt 3 vào thứ 6 (ngày 19/3/2021). Phương thức chấm tiến độ sẽ do giáo viên hướng dẫn lựa chọn online hay trực tiếp. Sinh viên in phiếu kiểm tra tiến độ ĐATN theo file đính kèm để chấm tiến độ lần 2: Tại đây Nội dung kiểm tra gồm: Đăng ký phần kỹContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN 1 + 2 LỚP NGUYỆN VỌNG LOPNV20 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án 1: Nhiệm vụ thiết kế Đồ án 2: Nhiệm vụ thiết kế Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể. Sinh viên nộp đồ án vào thứ 2 (ngày 3/5/2021), lúc 14h00 tại Văn phòngContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN 1 + 2 LỚP NGUYỆN VỌNG LOPNV20 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 1 của ĐATN đợt 3 vào thứ 2 (ngày 01/3/2021). Phương thức chấm tiến độ sẽ do giáo viên hướng dẫn lựa chọn online hay trực tiếp. Nội dung kiểm tra gồm: + Tên đề tài ( nêu rõ tên đề tài, địa điểm) + Nhiệm vụ thiếtContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC CỦA K65

Do Phòng Đào tạo đã tiến hành điều chỉnh lịch học các lớp K65 sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch cũ, sinh viên các lớp K65 chú ý theo dõi thời khóa biểu của lớp mình. Lịch thi kết thúc học phần của các lớp K65 sẽ tổ chức khi sinh viên quayContinue reading “THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC CỦA K65”

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Kế hoạch thực hiện đồ án Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 3 tại Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc Phiếu theo dõi dowload tại đây (sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để giảng viên nhận xét) MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚIContinue reading “THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021”