Featured

LỜI MỞ ĐẦU

1545588_467380643366046_1379786653_nLý thuyết kiến trúc có một đặc điểm riêng biệt. Nó cấu thành bằng tổng thể của các ý tưởng, các cuộc tranh luận vượt qua hàng thế kỉ, không những hình thành một hệ thống thư tịch, mà xa hơn thế, trở nên càng ngày càng phức tạp và tinh lọc trong các chi tiết và các vấn đề nóng bỏng. Với sự gặp gỡ kết hợp của một trào lưu, một thế hệ đáp ứng những ý tưởng của các thế hệ khác, lý thuyết kiến trúc thường vượt lên trên những sự tranh luận và truyền dạy.

Harry Francis Mallgrave, Architectural Theory, 2005


THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án kiến trúc dân dụng 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 1 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 13/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 2 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 20/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại trong danh sách phân nhóm để biết lịch làm việc cụ thể.

CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 3 – Đồ án TN đợt 4

  • Thời gian: 8h sáng thứ Sáu, ngày 21/08/2020;
  • Địa điểm: P509.A1;

Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần Kỹ thuật.

THÔNG BÁO VỀ LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên liên hệ với thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 để thi kết thúc môn lý thuyết sáng tác kiến trúc lớp ĐQT, kỳ 2 năm học 2019-2020 trước ngày 10/8/2020. Sau thời gian này, các bạn lớp ĐQT môn LTSTKT sẽ bị ghi là BH.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 3 NĂM 2019-2020

Sinh viên nộp đồ án vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 14/08/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ kí thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 2017, 2018 VÀ 5/2019

Bộ môn sẽ tổ chức Hội thảo duyệt đề cương, tên đề tài của Học viên cao học Khóa 2017, 2018, 5/2019

Thời gian: 8h sáng thứ 4, ngày 5/8/2020

Địa điểm: Tại VPBM, phòng 509.A1, trường Đại học Xây dựng