Featured

LỜI MỞ ĐẦU

1545588_467380643366046_1379786653_nLý thuyết kiến trúc có một đặc điểm riêng biệt. Nó cấu thành bằng tổng thể của các ý tưởng, các cuộc tranh luận vượt qua hàng thế kỉ, không những hình thành một hệ thống thư tịch, mà xa hơn thế, trở nên càng ngày càng phức tạp và tinh lọc trong các chi tiết và các vấn đề nóng bỏng. Với sự gặp gỡ kết hợp của một trào lưu, một thế hệ đáp ứng những ý tưởng của các thế hệ khác, lý thuyết kiến trúc thường vượt lên trên những sự tranh luận và truyền dạy.

Harry Francis Mallgrave, Architectural Theory, 2005


THÔNG BÁO VỀ LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên liên hệ với thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 để thi kết thúc môn lý thuyết sáng tác kiến trúc lớp ĐQT, kỳ 2 năm học 2019-2020 trước ngày 10/8/2020. Sau thời gian này, các bạn lớp ĐQT môn LTSTKT sẽ bị ghi là BH.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 3 NĂM 2019-2020

Sinh viên nộp đồ án vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 14/08/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ kí thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 2017, 2018 VÀ 5/2019

Bộ môn sẽ tổ chức Hội thảo duyệt đề cương, tên đề tài của Học viên cao học Khóa 2017, 2018, 5/2019

Thời gian: 8h sáng thứ 4, ngày 5/8/2020

Địa điểm: Tại VPBM, phòng 509.A1, trường Đại học Xây dựng

CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 2 – Đồ án TN đợt 4

 • Thời gian: 8h sáng thứ Hai, ngày 27/07/2020;
 • Địa điểm: P509.A1;

Nội dung chấm:

 • Đăng ký phần kỹ thuật
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng
 • Phân tích ý tưởng thiết kế
 • Tổng mặt bằng công trình
 • Các mặt bằng công trình

Danh sách chấm: Tại đây

THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

 • Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908
 • Môn Lịch sử nghệ thuật: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy để biết lịch phụ đạo cụ thể.

CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 1 – Đồ án TN đợt 4.

 • Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 26/06/2020;
 • Địa điểm: P509.A1;

Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.

+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất.

+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

ĐIỂM HỌC KỲ II

Những lớp nào thầy cô cho phép lớp trưởng lên bộ môn lấy bài về thì lưu ý giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng. Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô.

I. Điểm Đồ án dân dụng 1, 2 các lớp nguyện vọng

Đồ án dân dụng 1

Đồ án dân dụng 2

Đồ án Tổng hợp LOPNV19

II. Điểm lớp bảo lưu điểm quá trình

Môn CSTHKT, Môn LSKT, Môn LSKT CDIO

III. Điểm Vẽ Ghi. 63KD

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF, 63QH1, 63QH2

Lưu ý: Bạn Trần Hữu Trí lớp 63KDE không có trong danh sách lớp môn vẽ ghi, đề nghị bạn báo lại với Phòng đào tạo.

IV. Điểm Thiết kế ý tưởng 1 : 63KD

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF

Lưu ý: Bạn Nguyễn Bảo Thoa lớp 63KDE không có trong danh sách lớp môn Thiết kế ý tưởng, đề nghị bạn báo lại với Phòng đào tạo.

V. Điểm Cơ sở kiến trúc 2: 64KD

64KD5, 64KD4, 64KD1, 64KD3

VI. Điểm Lịch sử kiến trúc

63KDE, 63KDF

VII. Điểm Lý thuyết sáng tác kiến trúc

63KDF

VIII. Điểm Lịch sử nội thất 1

64KDNTC

IX. Điểm Cơ sở kiến trúc 1

64KDF

ĐỒ ÁN 1, 2 NGUYỆN VỌNG LỚP NV17 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

 1. Đồ án dân dụng 1:

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1

Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án

2. Đồ án dân dụng 2:

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2

Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể