LỜI MỞ ĐẦU

Lý thuyết kiến trúc có một đặc điểm riêng biệt. Nó cấu thành bằng tổng thể của các ý tưởng, các cuộc tranh luận vượt qua hàng thế kỉ, không những hình thành một hệ thống thư tịch, mà xa hơn thế, trở nên càng ngày càng phức tạp và tinh lọc trong các chi tiết và các vấn đề nóng bỏng. Với sự gặp gỡ kết hợp của một trào lưu, một thế hệ đáp ứng những ý tưởng của các thế hệ khác, lý thuyết kiến trúc thường vượt lên trên những sự tranh luận và truyền dạy.

Harry Francis Mallgrave, Architectural Theory, 2005


Advertisements

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐA1, 2 LOPNV20

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV20
Môn/nhóm: 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV20
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2172457 Nguyễn Thanh Bình 57QH Nguyễn Trường Giang Tuần 11
(26/2/2018)
Kết thúc tuần 18
(16/4/2018)
Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018
2 2190456 Lê Hữu Đức 56KD1
3 2018960 Nguyễn Minh Hiền 60KD5
4 2017961 Nguyễn Duy Khánh 61KD5
5 2118959 Trịnh Hải Nam 59KD1
6 2026261 Phạm Văn Nhuận 61KD1
7 2029161 Nguyễn Vinh Quang 61KD4
8 2028361 Nguyễn Sĩ Quân 61KD5
9 2053258 Phạm Ngọc Sơn 58QH1
10 2014559 Nguyễn Tiến Thành 59KD4
Môn/nhóm: 351617 – Đồ án Dân dụng 2 nhóm LOPNV20
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2246357 Lương Thị Bay 57QH Lương Thị Hiền
01682405968
Tuần 11
(26/2/2018)
Kết thúc tuần 18
(16/4/2018)
Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018
2 2141158 Phạm Đức Cảnh 58KD4
3 2101858 Nguyễn Văn Chiến 58QH2
4 2128059 Phạm Văn Duẩn 59KD4
5 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2
6 2029758 Nguyễn Thế Hải 58KD1
7 2125755 Trần Văn Hải 55KD6
8 2018960 Nguyễn Minh Hiền 60KD5
9 2005460 Lê Huy Hùng 60KD5 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
Tuần 11
(26/2/2018)
Kết thúc tuần 18
(16/4/2018)
Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018
10 2205957 Nguyễn Thành Khang 57KD4
11 2071159 Đỗ Thị Diễm My 59KD6
12 2118959 Trịnh Hải Nam 59KD1
13 2026261 Phạm Văn Nhuận 61KD1
14 2029161 Nguyễn Vinh Quang 61KD4
15 2028361 Nguyễn Sĩ Quân 61KD5
16 2169057 Nguyễn Quang Thảo 57KD6
17 2041860 Nguyễn Ngọc Thịnh 60KD4

 

THÔNG BÁO ĐIỂM BLOCK 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, bộ môn thông báo điểm lên website trước khi gửi Phòng đào tạo. Sinh viên nào thắc mắc về điểm, mời lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Đối với môn đồ án 2, sinh viên thắc mắc điểm mang theo phiếu thông đồ án, đồ án, mô hình để được giải đáp.

  1. Đồ án 2: 61KD1; 61KD2; 61KD3, 61KD4; 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH261KDNT;
  2. Lịch sử kiến trúc: 61KD1; 61KD2; 61KD3; 61KD4; 61KD5; 61KDE61KDF
  3. Cơ sở tạo hình: 61KD1; 61KD2; 61KD3; 61KD4; 61KD5; 61KDE; 61KDF; 61KDNT
  4. Cơ sở kiến trúc 1: 62KD1; 62KD262KD3; 62KD4; 62KD5; 62KDNT62QH1;
  5. Thiết kế ý tưởng: 60QH1; 60QH2
  6. Lý thuyết sáng tác và CSTHKT: 61QH1; 61QH2

TOÀN BỘ ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT.

ĐIỂM THỰC TẬP CBKT KD58

Để tránh sai sót, bộ môn công bố điểm trên website trước khi gửi xuống Phòng đào tạo. Sinh viên kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót, lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

10h00 ngày 03/01/2018, Bộ môn sẽ gửi điểm để Phòng đào tạo kịp xét tốt nghiệp. Vì thời gian không có nhiều nên sinh viên phản hồi sớm.

58KD1; 58KD2; 58KD3; 58KD4; 58KD5; 58KD6; 58KD7; 58KD8; 58KDE; 58KDF;

58QH1; 58QH2

LỊCH CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN 2 – NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo lịch chấm cuối kỳ đồ án 2

ĐỐI VỚI CÁC LỚP 61KD1-5, QH VÀ NT

LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN 2 – 61KD, QH, NT
Chấm trực tiếp: 8h00, thứ Bảy, 06/01/2018
Thu bài: 9h00, thứ Bảy, 06/01/2018 tại P509 nhà A1
Nhóm chấm Lớp GV phụ trách Địa điểm
Nguyễn Đình Thi
Ngô Việt Anh
61KD1 Nguyễn Đình Thi chấm trực tiếp

P105.H1

 

Trương Ngọc Lân
Nguyễn Ngọc Hương
61KD2 Trương Ngọc Lân chấm trực tiếp

P106.H1

Nguyễn Toàn Thắng
Nguyễn Hồng Hương
61KD3 Nguyễn Hồng Hương chấm trực tiếp

P107.H1

Nguyễn Mạnh Trí
Lương Thị Hiền
61KD4 Nguyễn Mạnh Trí chấm trực tiếp

P108.H1

Vũ Thị Ngọc Anh
Nguyễn Trường Giang
61KD5 Vũ Thị Ngọc Anh chấm trực tiếp

P109.H1

Trương Ngọc Lân
Nguyễn Trường Giang
Ngô Việt Anh
Nguyễn Ngọc Hương
61KDNT Trương Ngọc Lân Thu bài
Nguyễn Tất Thắng
Nguyễn Sĩ Quế
Nguyễn Trường Giang
61QH1 Nguyễn Trường Giang Thu bài
Đỗ Trọng Hưng
Nguyễn Toàn Thắng
Lương Thị Hiền
61QH2 Nguyễn Toàn Thắng Thu bài

ĐỐI VỚI LỚP 61KDE,F: Thời gian 13h00, thứ Bảy, ngày 06/01/2018

Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách Hội đồng xem tại đây