GIỚI THIỆU

This slideshow requires JavaScript.

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc trực thuộc khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng Hà nội được thành lập, trên cơ sở tách ra từ bộ môn Kiến trúc Dân dụng, theo quyết định số: 134/2005/QD-TCCB ngày 02 tháng 3 năm 2005 của hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu các lĩnh vực thuộc lý thuyết, lý luận kiến trúc, lịch sử kiến trúc và các vấn đề liên quan.

Lãnh đạo bộ môn:

 • Giai đoạn 2020-2024.
 1. TS. KTS. Đỗ Trọng Chung, trưởng bộ môn.
 2. TS. KTS. Trần Giang Nam, phó bộ môn
 • Giai đoạn 2017-2020
 1. PGS. TS. KTS Nguyễn Đình Thi trưởng bộ môn
 2. TS. KTS Trương Ngọc Lân phó bộ môn
 • Giai đoạn 2013-2017
 1. PGS. TS. KTS Nguyễn Đình Thi  trưởng bộ môn
 2. Ths. KTS Trương Ngọc Lân phó bộ môn
 • Giai đoạn 2005-2013
 1. PGS. TSKH. KTS Nguyễn Văn Đỉnh trưởng bộ môn
 2. Ths. KTS Trương Ngọc Lân phó bộ môn
Địa chỉ liên hệ :
 • Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc
  Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Đại học Xây dựng Hà nội.
  Phòng 509, nhà A1, 55 Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội
  Điện thoại : 043 869 6584 ( 0822590886)
 • Email: bm.ltlskt@huce.edu.vn

Liên kết website :

Advertisement
%d bloggers like this: