GIỚI THIỆU

29389296_1383145251789576_300898232386008269_n

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thuộc khoa Kiến trúc trường Đại học Xây dựng Hà nội được thành lập vào năm 2005 với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu các lĩnh vực thuộc lý thuyết, lý luận kiến trúc, lịch sử kiến trúc và các vấn đề liên quan.

Lãnh đạo bộ môn:

 • Giai đoạn 2017-2021
 1. PGS. TS. KTS Nguyễn Đình Thi tổ trưởng bộ môn
 2. TS. KTS Trương Ngọc Lân tổ phó bộ môn
 • Giai đoạn 2013-2017
 1. PGS. TS. KTS Nguyễn Đình Thi tổ trưởng bộ môn
 2. Ths. KTS Trương Ngọc Lân tổ phó bộ môn
 • Giai đoạn 2005-2013
 1. PGS. TSKH. KTS Nguyễn Văn Đỉnh tổ trưởng bộ môn
 2. Ths. KTS Trương Ngọc Lân tổ phó bộ mô
Địa chỉ liên hệ :
 • Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc
  Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Đại học Xây dựng Hà nội.
  Phòng 509, nhà A1, 55 Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội
  Điện thoại : 043 869 6584
 • Email: bm.ltlskt@nuce.edu.vn 

Advertisements