Những “Nhà thiết kế kiến trúc” Việt Nam đầu tiên: Họ là ai?

Trong các tài liệu lịch sử hiện nay, nghề KTS ở Việt Nam gắn liền với sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Ecole des Beaux Arts de l’Indochine – EBAI) vào tháng 11 năm 1925. Cho đến năm 1930, đây là “lần đầu tiên nước ta có KTS người Việt Nam, một mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước” (HKTSVN 2008, 8). Đó là những cái tên nổi bật trong lịch sử kiến trúc của nước nhà như các KTS Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Tạ Mỹ Duật… Họ là những con người mà tài năng, sự nghiệp và sự cống hiến gắn liền với giai đoạn hào hùng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Còn trường EBAI được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước công nhận rộng rãi là cái nôi của các KTS Việt Nam.

Continue reading “Những “Nhà thiết kế kiến trúc” Việt Nam đầu tiên: Họ là ai?”

Advertisement