LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 LOPNV20

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho LOPNV20 như sau: Phòng – Giảng viên Nguyễn Ngọc Hương: 0859 711 111 Thời gian: từ 8h00′ đến 17h00′, Phòng 203.H1, Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022. Yêu cầu của môn học: SVContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 LOPNV20”

THÔNG BÁO V/V DẠY PHỤ ĐẠO LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên dạy phụ đạo lớp bảo lưu ĐQT: Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Vũ Thị Ngọc Anh, sđt: 0904 449 103 * Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết thêm chi tiết.

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 2 – ĐATN đợt 2 Thời gian: 8h30 sáng thứ Sáu, ngày 8/4/2022; Địa điểm: P509.A1 Nội dung chấm: Đăng ký phần kỹ thuật Phân tích, đánh giá hiện trạng Phân tích ý tưởng thiết kế Tổng mặt bằngContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO VỀ LỚP NV LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC LOPNV20 VÀ LỚP NV LỊCH SỬ NỘI THẤT LOPNV21 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Lý thuyết sáng tác kiến trúc LOPNV20 và lớp nguyện vọng Lịch sử nội thất LOPNV21: Thầy Trần Giang Nam, SĐT 0942236384 Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên được phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng. Mọi thắc mắc sinh viênContinue reading “THÔNG BÁO VỀ LỚP NV LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC LOPNV20 VÀ LỚP NV LỊCH SỬ NỘI THẤT LOPNV21 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1+2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Đồ án: Tại đây Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1: Nhiệm vụ thiết kế Khu đất GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111 GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238 2. Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2: Nhiệm vụ thiết kếContinue reading “THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1+2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”

LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 65

Thời gian: 02 tuần từ ngày 21/3/2022 đến hết ngày 3/4/2022 Học lý thuyết: Sáng thứ Hai, ngày 21/3/2022 8h00′: Đối với các lớp 65KD1, 65KD2, 65KD3; 10h00′: Đối với các lớp 65KD4, 65KD5 và 65KDF. Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 25/3/2022 (thời gian cụ thể SV liên hệ với GV) Nộp bài:Continue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 65”

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ 1 – ĐATN đợt 2 Thời gian: 8h30′ sáng thứ 6, ngày 18/3/2022; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: + Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm); + Nhiệm vụ thiết kế chi tiết; + Bản đồContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC VÀ LỚP 66KDNC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 1 Khu đất 2 Phiếu thông đồ án Chấm đồ án vào thứ 7 của tuần thể hiện (Lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viên truyền đạt đến lớp và thông báo trên trang website của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc). Lưu ý: – Điểm quáContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC VÀ LỚP 66KDNC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Kế hoạch thực hiện đồ án Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 tại Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc Phiếu theo dõi dowload tại đây (sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để GVHD nhận xét) Sinh viên liên hệ trực tiếp vớiContinue reading “THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”