LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 62

Thời gian: 02 tuần từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 07/4/2019

Học lý thuyết: Thứ Hai, ngày 25/3/2019

Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 29/3/2019.

Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 08/04/2019.

Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm, mỗi lớp tối đa 03 địa điểm trong các quận nội thành Hà Nội.

Giấy giới thiệu: Sinh đến phòng Văn thư, tầng 1, nhà A1 (đối diện phòng Bảo vệ) lấy giấy giới thiệu (nếu cần).

Giấy cam đoan: Sinh viên in và ký giấy cam đoan. Mỗi lớp tập hợp đóng thành quyển và nộp về P509.A1 chậm nhất vào thứ Ba, ngày 26/3/2019.

Mã MH Môn học Ngày giảng lý thuyết Lớp Số SV Phòng Giảng viên
351624 VẼ GHI 14h00 62KD1 40 P602.H1 Vũ Thị Ngọc Anh
8h30 62KD2 47 P403.H1 Nguyễn Hồng Hương
8h30 62KD3 49 P615.H1 Đỗ Trọng Chung
14h00 62KD4 38 P615.H1 Nguyễn Trường Giang
14h00 62KD5 45 P1.C4 Lương Thị Hiền
14h00 62KDE 43 P3.C4 Trần Giang Nam
14h00 62KDF 31 P3.C4 Nguyễn Mạnh Trí
14h00 62QH1 45 P6.C4 Ngô Việt Anh

 

Advertisements

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc.

Nhóm sinh viên do thầy Đỗ Trọng Chung hướng dẫn làm việc vào 14h00 chiều thứ Sáu hàng tuần.

Thời gian bắt đầu: Từ 11/3/2019.

Kế hoạch làm việc

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG DA1,2, DATH

Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc.

Nhóm thầy Nguyễn Mạnh Trí làm việc vào 10h30 sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng 509A1.

Nhóm cô Nguyễn Ngọc Hương làm việc vào 14h00 chiều thứ 5 hàng tuần tại phòng 509A1.

Nhóm thầy Trần Giang Nam làm việc 14h30 chiều thứ 3 hàng tuần tại 509.A1

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1.

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2

Nhiệm vụ thiết kế đồ án Tổng hợp

Sinh viên in phiếu thông đồ án đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi tuần làm việc.

Chúc các bạn đạt điểm cao!