LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 66

1. Kế hoạch thực hiện:

 • Thời gian: 02 tuần từ ngày 3/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023
 • Học lý thuyết: 8h00′ sáng thứ Ba, ngày 3/1/2023
 • Kiểm tra tiến độ: Thứ Hai, ngày 9/01/2023, (thời gian cụ thể SV liên hệ với GV)
 • Thu bài: Từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 16/01/2023 tại phòng 509 nhà A1 trường ĐHXDHN.

2. Địa điểm Vẽ ghi:

 • Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm , mỗi lớp tối đa 03 địa điểm trong các quận nội thành Hà Nội.

3. Giấy tờ cần chuẩn bị:

 • Giấy giới thiệu: Sinh viên đến phòng Văn thư, tầng 1, nhà A1 (đối diện phòng Bảo vệ), lấy dấu của trường (nếu cần).
 • Giấy cam đoan: Sinh viên in và ký giấy cam đoan. Mỗi lớp tập hợp đóng thành quyển và nộp về P509.A1 chậm nhất vào thứ Tư, ngày 4/01/2023.

4. Danh sách đăng ký nhóm vẽ ghi theo lớp: Tại đây

Advertisement

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch làm việc – Bắt đầu từ tuần 19 (12/12/2022)

Sinh viên nộp bài vào thứ 6 ngày 13/01/2023 trước 16h00′ tại Văn phòng bộ môn, phòng 509.A1.

Danh sách sinh viên – Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.

Chúc các bạn làm bài tốt!

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 3 – ĐATN đợt 1

 • Thời gian: 8h30 sáng thứ Năm, ngày 22/12/2022;
 • Địa điểm: P509.A1

Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần kỹ thuật.

Danh sách chấm: Tại đây

CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 2

Đối với lớp 66KD1,2,3,4 và QH lúc 8h00, thứ Bảy, 31/12/2022.

ĐỐI VỚI LỚP 66KDEC, 66KDFC:

 • Lớp 66KDEC: Thời gian 13h30, thứ Bảy, ngày 31/12/2022.
 • Lớp 66KDFC: Thời gian 13h30, thứ Bảy, ngày 7/01/2023.

– Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng.

– Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách Hội đồng: Lớp 66KDEC, Lớp 66KDFC

CẤU TRÚC DẦM CHUYỂN: YẾU TỐ LÀM THAY ĐỔI TƯ DUY THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

Tác giả: KTS. Nguyễn Toàn Thắng

Sự phát triển nhà cao tầng trong các đô thị lớn tại Việt Nam là tất yếu. Đặc biệt, nhà cao tầng tại khu trung tâm của các thành phố Hà Nội, thành phố HCM với điều kiện quỹ đất rất chật hẹp có xu hướng phát triển mô hình nhà cao tầng hỗn hợp chức năng theo chiều thẳng đứng.

Continue reading “CẤU TRÚC DẦM CHUYỂN: YẾU TỐ LÀM THAY ĐỔI TƯ DUY THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG”

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 2 – ĐATN đợt 1

 • Thời gian: 8h30 sáng thứ Ba, ngày 22/11/2022;
 • Địa điểm: P509.A1

Nội dung chấm:

 • Đăng ký phần kỹ thuật
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng
 • Phân tích ý tưởng thiết kế
 • Tổng mặt bằng công trình
 • Các mặt bằng công trình

Danh sách chấm: Tại đây

CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K63

Thời gian: 8h00, thứ Bảy, ngày 5/11/2022 (Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị)

Danh sách Hội đồng: Xem tại đây

Khối lượng bài bảo vệ: 8-10 bản A0, mô hình.

Khi bảo vệ chuẩn bị bảng A0 để kẹp hoặc dán bài, que chỉ để trình bày.

* Lưu ý: Tất cả các bản vẽ của ĐATH phải có chữ ký của GVHD, nếu không sẽ không được bảo vệ.

Tiêu chí chấm:

 • Phân tích, đánh giá khu đất: 2 điểm
 • Phân tích ý tưởng kiến trúc: 1 điểm
 • Tổng mặt bằng: 1 điểm
 • Mặt bằng công trình: 2.5 điểm
 • Mặt đứng: 1 điểm
 • Mặt cắt: 0.5 điểm
 • Phối cảnh công trình: 1 điểm
 • Mô hình: 1 điểm

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo Đồ án kiến trúc dân dụng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023

Chấm đồ án vào thứ 7 của tuần thể hiện (lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viên truyền đạt đến lớp và thông báo trên trang website của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc)

Lưu ý: – Điểm quá trình được tính bằng điểm sơ khảo cộng điểm chuyên cần;

– Trong các buổi thông qua sinh viên phải trình bày cho giảng viên phần sửa chữa ở buổi học trước và phần khối lượng mới thực hiện;

– Các sinh viên không sửa bài, không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án;

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định;

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.