THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 3 của ĐATN đợt 4 vào thứ 6 (ngày 13/8/2021).

Phương thức kiểm tra tiến độ: chấm online.

Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần kỹ thuật.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 65KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Lưu ý: – Các sinh viên không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án.

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định.

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 65KDNC, 65KDNTC NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian chấm: Tuần 5 (26/7/2021 – 30/7/2021)

Hình thức chấm: trực tuyến

Thầy cô hướng dẫn Đồ án dân dụng 1 và Đồ án kiến trúc 1 tự chấm sơ khảo cho nhóm của mình.

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 65QHC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Lưu ý: – Các sinh viên không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án.

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định.

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG ZOOM)

Cùng với thông báo trước, Bộ môn gửi tới các bạn SV bảo vệ ĐATN đợt 3 ngày 15-07-2021 chi tiết “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN” – Xem tại đây.

***** Các bạn SV lưu ý đọc kỹ và làm theo hướng dẫn!!!

Một số yêu cầu quan trọng:

  • Sinh viên đổi tên (Rename) theo nguyên tắc: STT-Họ tên-Lớp. Ví dụ: 02-Nguyễn Văn An-61KD1 (STT là thứ tự trong danh sách từng Hội đồng).
  • Sinh viên tự record toàn bộ quá trình bảo vệ của mình để lưu trữ, sử dụng khi có yêu cầu cần thiết (bắt buộc).
  • Sinh viên chỉ trình chiếu bằng Slide PPT hoặc Ảnh JPG hoặc PDF.
  • Đối với các phòng của H0: Xem ID trong thông báo đính kem, Pass như cũ.

Bản ảnh:

Các bạn có thể cập nhật thêm thông tin theo đường link này: https://www.facebook.com/Khoa-Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-v%C3%A0-Quy-ho%E1%BA%A1ch-Th%C3%B4ng-tin-sinh-vi%C3%AAn-384220168879511/

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 CỦA ĐATN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 2 của ĐATN đợt 4 vào thứ 6 (ngày 16/7/2021).

Phương thức chấm tiến độ: chấm online.

Nội dung kiểm tra gồm:

  • Đăng ký phần kỹ thuật
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng
  • Phân tích ý tưởng thiết kế
  • Tổng mặt bằng công trình
  • Các mặt bằng công trình.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN ONLINE VÀ TRỰC TIẾP ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH THỨC ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên bắt đầu nộp Đồ án online và trực tiếp từ ngày 6/7/2021 và hạn cuối cùng là ngày 12/7/2021.

Danh sách Hội đồng, Khoa sẽ thông báo vào ngày 13/7/2021.

Ngày bảo vệ chính thức ĐATN đợt 3 năm học 2020-2021 là thứ Năm, ngày 15/7/2021.

Sản phẩm nộp online bao gồm 02 sản phẩm:
1) Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 dưới dạng 01 file Acrobat Reader dung lượng không quá 20MB, gồm:
▪ Phần thuyết minh
▪ Toàn bộ bản vẽ thu nhỏ A3 của đồ án
▪ Mô hình dưới dạng 4 ảnh chụp từ 4 hướng
Định dạng tên file (viết liền không dấu): lớp-họ tên-mã số sinh viên-A3.pdf
(Ví dụ: 61KDE-NguyenVanToan-234061-A3.pdf)
2) Toàn bộ bản vẽ A0 của đồ án dưới dạng 01 file Acrobat Reader dung lượng không quá 50MB, gồm:
▪ Toàn bộ bản vẽ A0 của đồ án
▪ Mô hình dưới dạng 4 ảnh chụp từ 4 hướng
Định dạng tên file (viết liền không dấu): lớp-họ tên-mã số sinh viên-A0.pdf
(Ví dụ: 61KDE-NguyenVanToan-234061-A0.pdf)
Sản phẩm nộp trực tiếp (để Hội đồng đánh giá vào buổi bảo vệ chính thức) bao gồm 01 sản phẩm:
1) Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 (in màu), gồm:
▪ Phần thuyết minh
▪ Toàn bộ bản vẽ thu nhỏ A3 của đồ án
▪ Mô hình dưới dạng 4 ảnh chụp từ 4 hướng
– Sinh viên lưu ý:
▪ Sinh viên không nộp đủ 03 sản phẩm (02 sản phẩm online và 01 sản phẩm trực tiếp)
trên đúng hạn sẽ không được bảo vệ chính thức.
▪ Thời hạn nộp trực tiếp được tính theo thời gian ghi tại nơi gửi.
▪ Trước thời điểm bảo vệ 01 ngày, nếu Khoa KT&QH không nhận được sản phẩm nộp
trực tiếp của sinh viên, sinh viên sẽ không được bảo vệ chính thức.
▪ Sinh viên nên gửi có đảm bảo để sản phẩm tới được nơi nhận đúng thời gian dự định.
▪ Theo yêu cầu và quy định của Nhà trường trong thời gian dịch Covid19, sinh viên không nộp trực tiếp các sản phẩm tại khoa hay các bộ môn.
▪ Đối với các sinh viên ở xa các dịch vụ in ấn theo yêu cầu Thuyết minh bản vẽ (khổ A3
màu), sinh viên phải chủ động tìm các giải pháp in ấn sớm để nộp bài đúng thời hạn.
– Địa chỉ nộp online: ktqh.vpk@gmail.com
Định dạng Tiêu đề thư (viết liền không dấu): lớp-họ tên-mã số sinh viên
(Ví dụ: 61KDE-NguyenVanToan-234061)
– Địa chỉ nộp trực tiếp: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, P116.A1, số 55 đường Giải Phòng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD – NĂM HỌC 2021-2022 (ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐATH)

Bộ môn có 2 đề ĐATH là Bệnh viện Đa khoa 500 giường và Viện dưỡng lão cho sinh viên lựa chọn như sau:

  1. Đề Viện dưỡng lão:

2. Đề Bệnh viện đa khoa 500 giường:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại trong danh sách phân nhóm để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO NỘP BÀI VÀ CHẤM ONLINE ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 + 2, ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên nộp đồ án 1 + 2, đồ án kiến trúc 1 theo hình thức online vào thứ 6 (ngày 02/07/2021) của tuần thể hiện cho thầy cô hướng dẫn của mình. Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Lưu ý: Bài sẽ được thu lại khi học tập trung để đối chiếu.

THÔNG BÁO NỘP PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ PHẦN KỸ THUẬT CHO BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

Các bạn sinh viên bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp đợt 3 lưu ý liên hệ với thầy giáo hướng dẫn xin phiếu nhận xét, đánh giá phần kiến trúc và phần kỹ thuật (nội thất, cảnh quan và vật lý kiến trúc).

Nộp trước hoặc trong buổi bảo vệ sơ khảo.

Do tình hình dịch bệnh, các bạn có thể nhờ thầy cô hướng dẫn mình chuyển lên VP Bộ môn cho cô thư ký qua hình thức trực tuyến, email: bm.ltlskt@nuce.edu.vn. Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ với cô Bích Sđt: 0822590886.