THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

  • Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908
  • Môn Lịch sử nghệ thuật: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy để biết lịch phụ đạo cụ thể.

CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 1 – Đồ án TN đợt 4.

  • Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 26/06/2020;
  • Địa điểm: P509.A1;

Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.

+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất.

+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

ĐIỂM HỌC KỲ II

Những lớp nào thầy cô cho phép lớp trưởng lên bộ môn lấy bài về thì lưu ý giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng. Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô.

I. Điểm Đồ án dân dụng 1, 2 các lớp nguyện vọng

Đồ án dân dụng 1

Đồ án dân dụng 2

Đồ án Tổng hợp LOPNV19

II. Điểm lớp bảo lưu điểm quá trình

Môn CSTHKT, Môn LSKT, Môn LSKT CDIO

III. Điểm Vẽ Ghi. 63KD

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF, 63QH1, 63QH2

Lưu ý: Bạn Trần Hữu Trí lớp 63KDE không có trong danh sách lớp môn vẽ ghi, đề nghị bạn báo lại với Phòng đào tạo.

IV. Điểm Thiết kế ý tưởng 1 : 63KD

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF

Lưu ý: Bạn Nguyễn Bảo Thoa lớp 63KDE không có trong danh sách lớp môn Thiết kế ý tưởng, đề nghị bạn báo lại với Phòng đào tạo.

V. Điểm Cơ sở kiến trúc 2: 64KD

64KD5, 64KD4, 64KD1, 64KD3

VI. Điểm Lịch sử kiến trúc

63KDE, 63KDF

VII. Điểm Lý thuyết sáng tác kiến trúc

63KDF

VIII. Điểm Lịch sử nội thất 1

64KDNTC

IX. Điểm Cơ sở kiến trúc 1

64KDF

ĐỒ ÁN 1, 2 NGUYỆN VỌNG LỚP NV17 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

  1. Đồ án dân dụng 1:

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1

Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án

2. Đồ án dân dụng 2:

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2

Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể

THÔNG BÁO VỀ NỘP BÀI BẢO VỆ VÀ QUYỂN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHO SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày mai, 15/06/2020, các bạn sinh viên làm ĐATN đợt 3 năm học 2019-2020 bắt đầu in bài và xin chữ ký GVHD để bảo vệ ĐATN chính thức. Hạn cuối các bạn nộp bài là 11h sáng thứ 3, ngày 16/06/2020.

Mọi chi tiết, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Kế hoạch thực hiện đồ án

Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 4 tại Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc

Phiếu theo dõi dowload tại đây ( sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để giảng viên nhận xét)

CHÚC CÁC BẠN LÀM ĐỒ ÁN TỐT!

CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019 – 2020

Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 05/06/2020

Nội dung chấm:

  • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…: 6.0 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng: 1.0 điểm
  • Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
  • Mô hình: 1.0 điểm

Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.

Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau ( nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ sơ khảo).

Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.

Mọi chi tiết, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Lịch kiểm tra tiến độ lần 3 của ĐATN đợt 3 vào sáng thứ 6 ( ngày 08/05/2020). Phương thức chấm tiến độ sẽ do giáo viên hướng dẫn lựa chọn online hay trực tiếp.

Yêu cầu: Sinh viên nộp khối lượng bản vẽ đầy đủ cả phần kiến trúc và kỹ thuật.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.