Lịch thi khóa 61KD-QH

Lịch thi môn Lịch sử kiến trúc.

LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi Ghi chú
61KD1 21/12/2017
Thứ Năm
P34.H2 7 3 Nguyễn Mạnh Trí
Vũ Thị Ngọc Anh
Thi vấn đáp
61KD2 P33.H2 7 3 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Ngọc Hương
Thi vấn đáp
61KD3 P26.H2 7 3 Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hồng Hương
61KD4 P32.H2 7 3 Ngô Việt Anh
Lương Thị Hiền
61KD5 P26.H2 10 3 Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hồng Hương
61KDE P32.H2 10 3 Ngô Việt Anh
Lương Thị Hiền
61KDF P33.H2 10 3 Trương Ngọc Lân
Bùi Thị Dịu

Tài liệu ôn tập lớp 61KD1-61KD2:

Danh sách các công trình trong phạm vi thi vấn đáp của lớp 61KD1 và 61KD2 download tại đây.

Danh sách các tài liệu cần đọc.

 • Đặng Thái Hoàng, Toàn cảnh các trào lưu và tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010, trang 3-70, nhà xuất bản Mỹ thuật, 2017
 • Phan Cẩm Thượng, Văn minh vật chất của người Việt, trang 451-494, nhà xuất bản Tri thức, Hà nội, 2011
 • Nguyễn Đình Toàn, Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại, nhà xuất bản Xây dựng, 2002
 • Đặng Thái Hoàng, Kiến trúc thế kỉ 20, nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1999.

Lịch thi môn Cơ sở tạo hình – Lý thuyết sáng tác kiến trúc.

LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi GHI CHÚ
61QH1 20/12/2017
Thứ Tư
P26.H2 1 3 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Hồng Hương
61QH2 P26.H2 1 3 Nguyễn Mạnh Trí
Ngô Việt Anh

Chúc các bạn ôn tập tốt!

Advertisements

THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD58, NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn.

Kế hoạch thực hiện

Nội dung thực tập:

1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng.

2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị tới thực tập.

3) Tìm các hướng đề tài cho đồ án tốt nghiệp.

4) Thu thập các tài liệu có liên quan theo yêu cầu chuyên ngành của từng bộ môn (nếu có).

Báo cáo thực tập:

Nội dung báo cáo

1) Báo cáo các công việc thực tập, gồm:

– Các công việc nghiên cứu và thiết kế đã làm trong thời gian thực tập

– Tóm tắt tổ chức hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế của đơn vị tới thực tập

2) Dự kiến đề tài tốt nghiệp và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài.

Hình thức báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

Phân bổ thời gian:

– Tuần 17 (27/11/2017): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu và Bắt đầu thực tập.

– Tuần 18 (04/12/2017) đến 20 (18/12/2017): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký và viết Báo cáo thực tập.

– Tuần 21, từ 14h00 đến 16h00 thứ Hai, 25/12/2017. (Nộp muộn không thu bài)

CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 KHÓA 61KD-QH-NT

Thời gian: Tuần 16 (từ 20-25/11/2017)

 • Đối với các lớp 61KD1->5, QH,NT thời gian, địa điểm chấm trùng với thời gian học đồ án theo thời khóa biểu.
 • Đối với các lớp KDE,F có hội đồng riêng. Xem chi tiết tại đây. Sinh viên chuẩn bị băng dính, que chỉ để căng bài

Căn cứ theo yêu cầu ở trang 5, phiếu Thông qua đồ án của Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2, yêu cầu thể hiện của phần chấm giữa kì gồm có:

 • Phân tích hiện trạng và ý tưởng.
 • Tổng mặt bằng 1/200 hoặc 1/500
 • Các mặt bằng, có thể hiện nội thất: 1/100 hoặc 1/200
 • Một mặt cắt: Cùng tỉ lệ mặt bằng.
 • Phối cảnh công trình.
 • Mô hình triển khai

Tất cả các bản vẽ thể hiện trên 1 tờ A1, vẽ bút kim+màu. Sinh viên không tham dự chấm giữa kì sẽ KHÔNG được thể hiện cuối kì. Sau khi chấm bài, sinh viên tiếp tục chỉnh sửa theo các nhận xét để tuần 17 làm việc với giáo viên hướng dẫn.

Chúc các bạn chuẩn bị tốt.

 

ĐIỂM BLOCK 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, bộ môn cập nhật điểm của các lớp lên website trước khi gửi PĐT. Sinh viên đối chiếu nếu nhầm lẫn, yêu cầu lên phòng 509.A1 để đối chiếu (đối với môn Đồ án, sinh viên mang theo đồ án, mô hình lên để so sánh)

Còn một số điểm đang được cập nhật.

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch bảo vệ đồ án Tổng hợp như sau:

Lưu ý:

 • Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 1 mô hình + 1 bộ bản vẽ in A3
 • Mô hình tối đa 01 điểm
 • Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn vào từng trang (nếu không sẽ không được bảo vệ)
 • Sinh viên nộp lại Phiếu thông qua đồ án có chữ kí của giáo viên cho thư ký hội đồng (bắt buộc).
 • Sinh viên không có phiếu theo dõi sẽ không được bảo vệ.
 • Bộ bản vẽ khổ A3 sẽ dùng để lưu và hậu kiểm tại bộ môn.

Chúc các bạn làm bài tốt!

LỊCH HỌC VẼ GHI CHO 60KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học vẽ ghi như sau:

 • Thời gian học: 01 tuần (bắt đầu từ 23/10/2017 đếm 29/10/2017)
 • Thời gian học lý thuyết: 7h30 sáng thứ Hai, ngày 23/10/2017 (yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ)
 • Địa điểm: P107.H1.
 • Giảng viên phụ trách: ThS Nguyễn Trường Giang. Đt 0988.858.095

Danh sách phân nhóm

Giấy giới thiệu, giấy cam đoan