CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 1 – Đồ án TN đợt 1.

 • Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 22/10/2020;
 • Địa điểm: P509.A1;

Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài ( nêu rõ tên đề tài, địa điểm)

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết

+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất

+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ GIẢNG VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Kế hoạch phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: Tại đây

Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT :

Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142

Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Vũ Thị Ngọc Anh, sđt 0904449103

Môn Cơ sở tạo hình kiến trúc: Thầy Ngô Việt Anh, sđt 0985888238

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO SINH VIÊN LẤY BÀI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 VỀ LƯU GIỮ

Các bạn lớp trưởng những lớp sau khẩn trương lên bộ môn Phòng 509 Nhà A1 lấy bài về để lưu, giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng:

 • Môn Cơ sở kiến trúc 2: lớp 64KD1, 64KD2, 64KD3, 64KD4
 • Môn Vẽ ghi: lớp 63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4
 • Môn Thiết kế nhanh: lớp 63KD1, 63KD2, 63KD4, 63KD6, 63KDE, 63KDF
 • Những bạn làm đồ án 1, 2 các lớp nguyện vọng NV17
 • Những bạn làm Đồ án Tổng hợp lớp nguyện vọng kỳ 2 năm học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách sinh viên Đồ án tốt nghiệp đợt 1

Kế hoạch thực hiện

Phiếu theo dõi hướng dẫn

Sinh viên in phiếu theo dõi hướng dẫn đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi tuần làm việc.

Một số lưu ý:

 • Sinh viên liên hệ với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.
 • Sinh viên làm ĐATN ở Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc theo dõi hướng dẫn và các đợt kiểm tra tiến độ trên website và facebook bộ môn.
 • Mỗi đợt kiểm tra tiến độ yêu cầu mang khối lượng đồ án, phiếu thông đồ án (có chữ ký của GVHD). Nếu thiếu chữ ký sẽ không được kiểm tra.

Chúc các bạn làm tốt!!!

THÔNG BÁO CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 64KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 • Nội dung thể hiện giữa kỳ:
 1. Sinh viên trình bày khối lượng cơ bản của phương án trên khổ giấy A1 + làm mô hình nghiên cứu ;
 2. Chấm sơ khảo và chấm tại chỗ. Sau buổi chấm giảng viên sẽ tổng hợp và nhận xét trước toàn lớp;
 3. Nội dung thể hiện: Sơ đồ phân tích khu đất – tổng mặt bằng – mặt bằng – mặt cắt – các phối cảnh.

Lưu ý: Thể hiện đồ án tùy theo khả năng của cá nhân, không hạn chế về phương pháp và chất liệu thể hiện. Sinh viên thực hiện bảo vệ báo cáo trước hội đồng.

Hình thức bảo vệ sơ khảo: Sinh viên dán bài lên bảng trình bày. Mang theo băng dính giấy, ghim và thước chỉ.

 • Thời gian: Chấm giữa kỳ Đồ án kiến trúc 1 lớp 64KDEC thứ 6, ngày 2/10/2020

– 6h45′ Sinh viên đến để chuẩn bị

– 7h30 Hội đồng bắt đầu chấm

Hội đồng 1 (24 sv): Phòng H3.36

Thầy Đỗ Trọng Chung

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Thầy Trần Giang Nam

Hội đồng 2 (23 sv): Phòng H3.37

Thầy Nguyễn Đình Thi

Thầy Nguyễn Tất Thắng

THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng: Tại đây

Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1: GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111

Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2: GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238

Môn Cơ sở kiến trúc: GVHD cô Nguyễn Hồng Hương, SĐT 0982000227

Sinh viên liên hệ trực tiếp với các giảng viên được phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại 0822590886 hoặc lên văn phòng bộ môn phòng 509.A1

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án kiến trúc dân dụng 1:

GVHD: Cô Nguyễn Ngọc Hương, Sđt: 0859711111

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 1 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 13/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

GVHD: Thầy Ngô Việt Anh, Sđt: 0985888238

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 2 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 20/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại trong danh sách phân nhóm để biết lịch làm việc cụ thể.