1514550_10152157092804493_1030857329_n

De Stijl với trường phái tạo hình mới. Sự chuyển động của các mặt phẳng và phá bỏ của những không gian truyền thống. Một trong những khởi nguồn của kiến trúc hiện đại thế kỉ 20.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s