Điểm môn Chuyên đề kiến trúc dân dụng

Hiện nay đã có điểm thi của môn chuyên đề Dân dụng. Các bạn sinh viên có thể xem tại văn phòng khoa Kiến trúc.

%d bloggers like this: