Kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 2 đồ án tốt nghiệp khoá 50 đợt 2- bộ môn LT&LSKT

Bộ môn sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khoá 50KD đợt 2. 1.Thời gian : 15h30 thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2010 2.Địa điểm : Văn phòng Bộ môn LT&LSKT- phòng 509 nhà A1 3.Nội dung kiểm tra: – Tổng mặtContinue reading “Kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 2 đồ án tốt nghiệp khoá 50 đợt 2- bộ môn LT&LSKT”

Lịch bảo vệ đồ án tổng hợp khoá 51kd

Bộ môn sẽ tổ chức nộp và bảo vệ đồ án tổng hợp cho khoá 51KD vào 8h00 sáng thứ 7 ngày 06-11-2010. Toàn thể bộ môn sẽ chia là 03 hội đồng (xem danh sách trên link kèm theo) —>Danh sach hoi dong DATH K51bmlt -up Địa điểm cụ thể như sau: – HộiContinue reading “Lịch bảo vệ đồ án tổng hợp khoá 51kd”