THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD

Bộ môn LT&LSKT sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 1 Đồ án tốt nghiệp khóa 51KD cho các sinh viên thuộc quản lý của bộ môn. Nội dung cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 3 ngày 8/3/2011. 2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT, phòng 509A1 3. NộiContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD”