LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO KHÓA 51KD- BỘ MÔN LT&LSKT

THỜI GIAN: 8H00 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2011 ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG 501,502,503 H1. NỘI DUNG: – SINH VIÊN TRÌNH BÀY TOÀN BỘ KHỐI LƯỢNG ĐỒ ÁN THỂ HIỆN TRÊN 10-12 BẢN VẼ A0 TRƯỚC CÁC HỘI ĐỒNG CỦA BỘ MÔN. SAU KHI BẢO VỆ, BỘ MÔN KÝ , ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN VÀO BẢNContinue reading “LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO KHÓA 51KD- BỘ MÔN LT&LSKT”