DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 52KD – BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc tổ chức 4 hội đồng bảo vệ Đồ án tổng hợp cho sinh viên khoá 52KD thuộc sự quản lý hướng dẫn của bộ môn vào 8h00 thứ 7 ngày 29-10-2011. Danh sách và địa điểm cụ thể của các hội đồng xem tại đây hoi-dong-bao-ve-bmltlskt-dath-2011-20121 sua ngay28-10

Advertisement

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn LT&LSKT sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tổng hợp cho khoá 52KD theo lịch sau.
1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 7 ngày 29/10/2011.
2. Địa điểm: Phòng 109,110,111.112 nhà H1
3. Phương thức thực hiện: Sinh viên bảo vệ đồ án trước các hội đồng của bộ môn. Bản vẽ thể hiện trên không quá 10 tờ giấy A0.
Danh sách phân công các hội đồng sẽ thông báo trước thời gian bảo vệ trên trang web bộ môn và dán tại các phòng 109-112H1.
Tất cả các bạn sinh viên phải có mặt để bảo vệ đồ án đúng giờ.