LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn LT&LSKT sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tổng hợp cho khoá 52KD theo lịch sau. 1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 7 ngày 29/10/2011. 2. Địa điểm: Phòng 109,110,111.112 nhà H1 3. Phương thức thực hiện: Sinh viên bảo vệ đồ án trước các hội đồng của bộ môn. Bản vẽ thểContinue reading “LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”