THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CÁC BỘ KỸ THUẬT KHÓA 54KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch nộp báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật (thực tập tốt nghiệp) của các bạn sinh viên thuộc danh sách hướng dẫn tại Bộ môn như sau: – Thời gian: 9h00 sáng thứ 6 ngày 21/02/2014. – Địa điểm: Văn phòng BộContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CÁC BỘ KỸ THUẬT KHÓA 54KD”

Advertisement