CHẤM ĐỒ ÁN 2 – KD63

Thời gian chấm: Thứ 7, ngày 04/01/2020 Sinh viên mang mô hình đi chấm (nếu có). Lịch chấm đồ án các lớp Hội đồng lớp 63KDE Hội đồng lớp 63KDF Đối với các lớp chấm trực tiếp: Bắt đầu từ 8h00, 63KD1,2,3,4,5,6 chấm theo hình thức trải bài lên bàn. Sinh viên ghim phiếu thôngContinue reading “CHẤM ĐỒ ÁN 2 – KD63”

CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 02/01/2020 Danh sách hội đồng Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm NộiContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020”