THÔNG BÁO LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Hình thức: Trực tuyến Lịch học phụ đạo các lớp bảo lưu điểm quá trình: Tại đây Sinh viên liên hệ với thầy cô hướng dẫn để biết thêm thông tin.