THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020-2021

Kế hoạch làm việc – Bắt đầu từ tuần 17 (14/12/2020) Danh sách sinh viên – Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể. Chúc các bạn làm bài tốt!

ĐIỂM BLOCK 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô I. Điểm môn Thiết kế ý tưởng 1 63QH1, 63QH2 II. Điểm môn Lịch sử Nội thất 63KDNT III. ĐiểmContinue reading “ĐIỂM BLOCK 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 3 – Đồ án TN đợt 1 Thời gian: 8h30′ sáng thứ 6, ngày 18/12/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và PhầnContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020-2021”